Galerie Na Půdě je součástí příspěvkové organize KyTICe. „Kulturního zařízení města Světlá nad Sázavou, které zastřešuje vedle Galerie i Městskou knihovnu, městské kino, Informační centrum, Světelské podzemí a podobně,“ vysvětluje ředitelka Jana Kupčíková

Galerie byla slavnostně otevřena a zpřístupněna návštěvníkům 15.4.2004 a jako prvního vystavovatele uvítala světelského rodáka pana Josefa Sasku. Od té doby se v Galerii vystřídalo přes padesát výstav. „Na zájem návštěvníků si nestěžujeme, hodně samozřejmě závisí na typu výstavy, ale obyčejně míváme kolem pěti tisíc návštěvníků ročně,“ zdůrazňuje ředitelka.

Všichni nadaní rodáci

Galerie se snaží dávat prostor i regionálním tvůrcům a přednost dostávají autoři, kteří jsou s městem Světlá nějak spjati. Výtvarníci, kteří zde mají vazbu rodinnou - jako už zmiňovaný josef Saska nebo další rodák , zatím poslední vystavující, akademický malíř Josef Jun.Někdy to bývají umělci, kteří ve Světlé městě studovali, žili nebo se jen nechali inspirovat krásou a půvabem okolí.

„V uměleckém plánu, který vytváříme většinou na rok dopředu, a je uveden i v Kyticovém Kalendáři kulturních, společenských .a sportovních akcí,tedy v tomto plánu se snažíme připravit výstavy tak, aby se střídaly expozice obrazů, fotografií s trojrozměrnými předměty, jako jsou sochy, dřevořezby skleněné nebo kamenné artefakty a podobně,“ přiblližuje ředitelka Kupčíková umělecký plán Galerie.

Jak zdůrazňuje, největší zájem bývá o takzvané koukací výstavy. Obrovský úspěch měla výstava historických kočárků nebo dřevěných jevištních loutek. „Naši návštěvníci mohli obdivovat třeba pohádkové kostýmy nebo adventní svícny,“ vzpomíná ředitelka.

KyTiCe máspoustu nápadů a chuti do práce, očekávaným problémem, ale zásadním, jsou finance.„Galerie si nikdy sama na sebe nevydělá, pořádání výstav, doprava artefaktů, pojištění, zaplacení kustodů a tak dále, je samozřejmě finančně náročné a jde o investice, které se vrátí pouze v kulturním vyžití a naplnění občanů města,“ konstatuje ředitelka Kupčíková