Termín šabat znamená „odpočinutí“. Jinak vyjádřeno šabat (sobota) je nejdůležitějším židovským svátkem.
Jeho dodržování se nařizuje Desaterem a v rabínské literatuře je šabat brán jako pravzor všech svátečních dnů. Dodejme, že svátkem nejdůležitějším je nejen v judaismu, ale i v některých křesťanských náboženstvích. Bohužel na otázku tentokráte nepřišla žádná správná odpověd.Výhra od sponzora, společnosti Terra Vinifera, tedy pro tentokrát zůstane ve Vinum Missae na Havlíčkově náměstí.

Další pokračování čtenářské soutěže Havlíčkobrodského deníku Brevíř vinných střípků zveřejníme v sobotu 25. června 2011.