Za posledních patnáct let historie ZŠ Nuselská je to obrovský úspěch. Zatím žádné družstvo se ve zdravotnické soutěži pořádané Českým červeným křížem nedostalo tak vysoko. Byť nemalé úspěchy především v krajských kolech soutěže tu podle ředitelky Jany Hartmanové byly. Ale zlato přivezli žáci z Nuselské z republikové soutěže vůbec poprvé.

Všech pět soutěžících, Markéta Buráňová, Kateřina Kroczková, Aneta Fikarová, Veronika Jelínková a Tomáš Harazím jsou žáky devátého ročníku. Zajímavé je, že takto pospolu soutěží prakticky od čtvrté třídy.

„Například v páté třídě jsme se dostali až do krajského kola, ale tam jsme byli pátí, že bychom mohli v republikové soutěži vyhrát, to nás nenapadlo,“ říká Markéta Buráňová.

V republikové soutěži v Blansku bylo deset družstev, konkurence silná. „Postup byl prakticky stejný, jako na okresním kole v Havlíčkově Brodě. Na předem daném počtu stanovišť jsme museli ošetřit různá simulovaná poranění, zvládnout obvazovou techniku a transport raněných,“ popisuje Aneta Fikarová průběh soutěže.

Při obvazování se zapotili

Mladí zdravotníci měli za úkol zvládnout ošetření otevřené zlomeniny, zastavit krvácení, ošetřit zraněné po rvačce, provést resuscitaci nebo zvládnout reakce pacientky v hysterickém záchvatu. „Co bylo nejhorší? Snad asi obvazová technika, v jednom případě jsme neprovedli řádně fixaci poraněné končetiny. Za to šli samozřejmě body dolů,“ vzpomíná Aneta. Tréma ta prý byla hlavně před samotnou soutěží. V průběhu akce šly obavy stranou.

Ohlášené vítězství pak bylo důvodem k obrovské radosti. Zajímavé je i to, že většina členů vítězného družstva nechce nechat svoje zkušenosti mladých zdravotníků ležet ladem.

Veronika, Aneta a Tomáš odcházejí na střední zdravotnickou školu. Markéta má větší plány. Chce jít v budoucnu studovat medicínu.
Zdravotnický kroužek v ZŠ Nuselská vede Magdalena Vojtěchová, sálová sestra z brodské nemocnice. Podle Anety Fikarové to byla právě ona, kdo dokázal v pěti školácích vzbudit zájem o zdravotnictví, motivovat je aby v kroužku vydrželi. „Magdalena Vojtěchová nás dokázala přesvědčit, že zdravotictví je zajímavý obor. Uměla to s námi, pořádala pro nás víkendové pobyty a soustředění,“ vzpomíná vítězné družstvo.

Soutěže hlídek mladých zdravotníků v Havlíčkově Brodě organizuje už asi patnáct let oblastní spolek Českého červeného kříže a jeho ředitelka Jana Chlupáčková. Každý rok v květnu se tak soutěže účastní téměř tři desítky družstev malých zdravotníků ze základních škol z Havlíčkobrodska ve dvou kategoriích.

V posledních dvou letech se do soutěže zapojují i školy speciální. ZŠ Nuselská s oblastním spolekm ČČK od začátku spolupracuje a pro soutěž poskytuje prostory v areálu školy.