Dodavatelská firma započala s výstavbou nové části areálu v loňském roce, první odpad lidé z Havlíčkova Brodu do dvora přivezli a uložili počátkem tohoto měsíce. Slavnostně byl ale nový sběrný dvůr uveden do provozu teprve v úterý.

„Město na tuto výstavbu uvolnilo osm milionů korun. Další peníze se podařilo získat z příslušného dotačního titulu Evropské unie,“ uvedl Zdeněk Endrle, ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod. Takto sdružené prostředky byly následně přeměněny v moderní sběrné zařízení a stačily i na pořízení potřebného strojního a vozového parku.

„Původní sběrný dvůr už kapacitně nestačil, problematický byl navíc i přístup. Lidé, kteří v něm chtěli uložit odpad, se totiž často museli vyhýbat projíždějícím vozům technických služeb. Hrozilo permanentní nebezpečí kolizí,“ poznamenal Endrle.

Nyní už toto nebezpečí nehrozí. Nová část sběrného dvora má vlastní příjezdovou komunikaci.

Lidé z Havlíčkova Brodu mají ve dvoře k dispozici dalších dvacet sběrných kójí. Většinu druhů odpadu mohou ve dvoře uložit zcela zdarma.
Jsou ale některé výjimky. Vyjmenoval je Zdeněk Fikar, vedoucí střediska nakládání s odpady havlíčkobrodských technických služeb.

Polovina odpadu je určena k recyklaci

„Zpoplatněno je například ukládání veškerých odpadů, které nějakým způsobem souvisejí se stavbami. Dále ukládání pneumatik a také autovraků,“ řekl Fikar.

Sběrným dvorem havlíčkobrodských technických služeb projde ročně na sedm tisíc tun odpadu. „Polovina tohoto objemu je určena k recyklaci, zbyvající část je ukládána na skládky komunálního odpadu,“ pokračoval Endrle. V souvislosti se separací a recyklací odpadů připomněl, že v katastru města Havlíčkův Brod mají lidé ještě stovku míst s nádobami na separovaný odpad.

Rozšíření sběrného dvora přivítal i starosta Havlíčkova Brodu, Jan Tecl. „Chci ocenit nejen vlastní nápad rozšíření sběrného dvora, ale také jeho podobu a zejména pak praktičnost. Věřím, že ho občané města budou využívat co nejčastěji,“ konstatoval Tecl.