Klienti denního stacionáře i komunitního týmu si pobyt v nové relaxační místnosti chválí, poskytuje jim bezpečný prostor pro odpočinek, uvolnění a soukromí. Je to prostor, ve kterém se může alternativními cestami rozvíjet komunikace mezi nimi a pracovníkem, zvláště pokud charakter postižení brání klientovi v účinné verbální komunikaci. Vybudování relaxační místnosti také umožňuje zvýšení podílu individuální práce s klientem.

Na realizaci tohoto projektu finančně přispěl částkou 23 571 korun Kraj Vysočina z grantového programu Investujme v sociálních službách. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ho podpořil finanční částkou ve výši 25 tisíc korun žádost Fokusu o příspěvek na zakoupení relaxačního masážního křesla, které doplní vybavení místnosti.

Snoezelen je slovíčko, které vzniklo v Holandsku a spojuje výrazy: sniffelen – čichat a čenichat a doezelen – zklidňovat. Slovíčko vymysleli civilní pracovníci zařízení, zvaného Haarendael ve městečku Haaren.

Aktivizace podvědomí

Zakladatelé klasické koncepce snoezelen popisují tuto koncepci jako možnost propojení různých aktivit. Pod touto jednoduchou definicí se skrývá myšlenka aktivizace především podvědomí člověka a využití jeho dosavadních vzpomínek a zkušeností ze života. To vše s nasazením všech lidských smyslů, které jsou schopny vnímat světlo, vůně, pocity, šumy a chutě. Sám klient si může ovlivnit, co mu nejvíce vyhovuje a naznačí svým chovám, co je mu na terapii nejpříjemnější.

Koncepce snoezelen patří do systému terapií určených postiženým klientům, v roce 1998 získal tento koncept své trvalé a pevné místo v oboru služeb klientům s postižením.

V roce 2005 byl pak celý koncept navíc začleněn do oboru gerontologie a péče o seniory a byl oceněn několika prestižními cenami.