Stoupá také zájem o prodej nemovitostí, jejichž ceny jsou obecně nízké a v exekučním řízení není problém získat nemovitost za polovinu její hodnoty.

„Máme nárůst exekuční agendy meziročně asi o 12 procent,“ potvrzuje havlíčkobrodský exekutor Stanislav Molák. Podle jeho názoru to ale není zase tak dramatické, protože v tomto nárůstu je zahrnuta drtivá většina „recidivistů“, tedy dlužníků, kteří už nějaké exekuce mají.

Pokud by tuto skutečnost měl vyjádřit matematickým poměrem, tak na jednoho „prvodlužníka“ připadá nejméně asi 7až10 dlužníků, vůči nimž se již alespoň jedna další exekuce vede.

„Ti se jednoznačně, a je to trend nejméně posledních tří let, potápějí hlouběji a hlouběji do dluhů. Důsledkem toho samozřejmě je, že nakonec dojde i na exekuci jejich nemovitostí, domů a bytů,“ upřesňuje Molák. Podle exekutora se prodeji nemovitostí daří.

Prodávají střechu nad hlavou

„Od poloviny loňského roku sledujeme oživení zájmu. Ceny nemovitostí jsou teď velice nízké a v exekuci, kde se prodává nemovitost za dvě třetiny, či dokonce polovinu odhadní ceny, je to ještě o stupeň výhodnější. Náš úřad prodává nemovitosti dlužníků prostřednictvím klasických i elektronických dražeb. Provádění dražeb nemovitostí na internetu má velkou budoucnost. Umožňuje oslovit širší okruh zájemců, je to naprosto transparentní a pletichy vylučující prostředí. Zájemci se mezi sebou nemohou domlouvat,“ vysvětluje Molák. Pro kupujícího je to zvlášť výhodné, protože jediná cesta, kterou musí kvůli dražbě podniknout, je ke svému stolu s počítačem.

Jak potvrzuje i obchodník s realitami Milan Plodík z Havlíčkova Brodu, skutečně někteří klienti řeší svoje finanční problémy tím, že prodají nemovitost, ve které bydlí. Ovšem, kde je nabídka, musí být i poptávka, a to je podle Plodíka někdy problém. “Záleží na tom, o jakou nemovitost jde. Koupě a prodej panelových bytů stagnuje, zájem je hlavně o pěkné rodinné domky s pozemkem,“ upřesňuje Plodík.

Podle exekutora Stanislava Moláka enormně zvyšuje náklady dlužníků i stávající systém exekucí, který je založen na principu „všichni proti všem“.

„Po majetku jednoho dlužníka pase několik exekutorů z různých konců republiky a zároveň jim ještě šlapou na paty finanční úřady, zdravotní pojišťovny a podobně, je to sice v jednotlivém případě efektivní, ale v celkovém souhrnu vede k mnohonásobnému navýšení nákladů a tedy i výraznému zatížení dlužníka, který je nakonec zaplatí,“ popisuje situaci Molák.

Potom se stává, že i z několika celkem zanedbatelných dluhových položek vyrostou desetitisícové závazky a laxní neplatič se dostává do dluhové pasti z důvodů, které jsou spíše sekundární.

Právě obavy z možného nárůstu dlužné částky v případě, že nebude moci splácet, jsou například pro studenta Martina Stejskala z Havlíčkobrodska pomyslným strašákem.

„Nevím, co by se muselo stát, abych si byl ochotný vzít půjčku na nesmyslně vysoký úrok. Samozřejmě je tu otázka bydlení, ale to bych zřejmě řešil s nějakou seriozní bankou,“ uvažuje student, kterého prý rozčiluje především lehká dostupnost různých půjček od lichvářských společností a jejich nepostižitelnost. „Nákladný systém neomezené konkurence v exekučních řízeních má však neoblomného zastánce v ministrovi spravedlnosti, proto ani připravovaná velká novela exekučního řádu v tomto směru nic nemění,“ konstatuje exekutor.

Mýtus zvaný exekuce

Podle Moláka je pouze lidovým mýtem, že „když nezaplatím, tak přijde exekutor“. „Od nezaplacení do nařízení exekuce, potažmo příchodu exekutora, proběhne ještě celá řada kroků a je mnoho okamžiků, kdy se ještě dá celkem levně nebezpečí exekuce zvrátit splněním závazku. I po nařízení exekuce má dlužník ještě 15 dnů na zaplacení s bonusem 50 procent slevy na nákladech exekuce.

„Kdo však nedbá rozsudků soudů či rozhodnutí správních orgánů ani upomínek svých věřitelů, případně se jejich doručení vyhýbá v naivní domněnce, že co si nepřečetl, to neexistuje, na toho pak exekuce dopadne se všemi negativními následky,“ popisuje Molák častý problém kvůli němuž dlužníci svoji už tak těžkou životní situaci ještě zhoršují.