Tak lze stručně charakterizovat projekt kraje Vysočina Učíme interaktivně, do něhož se zapojilo 21 škol v kraji, z toho dvě v Havlíčkově Brodě – ZŠ Nuselská a ZŠ Štáflova. Projekt je zaměřen na zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky.

Pod tímto na první pohled složitým názvem se podle ředitelky ZŠ Nuselská Jany Hartmanové skrývají úplně nové vyučovací metody při kterých hraje hlavní roli interaktivní tabule a počítač.

„Pedagog si dneska už nevystačí s obyčejnou tabulí a křídou,“ zdůrazňuje ředitelka Hartmanová.

Nový způsob zapojí do výuky co největší počet žáků a svým způsobem donutí i pedagogy aby se naučili používat moderní počítačové technologie a zvýšili tak svoji cenu na trhu práce.

„Vyučovací předmět přednáší pedagog na interaktivní tabuli na kterou se probíraná látka promítá. Přitom do textu může učitel dle potřeby zasahovat, škrtat nebo naopak podtrhovat nejdůležitější pasáže. Při výuce lze používat i internet. Probíranou látku si učitel připraví už doma na noteboku. Ideální je tento způsob při výuce přírodopisu, historie a zeměpisu,“ vysvětluje ředitelka.

Moderní způsob výuky má podle ní i další výchovné aspekty. Učí žáky, že počítač není jen obrazovka ke hraní her, nýbrž vzdělávací pomocník, který by se ale měl používat s rozumem a bezpečně. „Na různé sociální sítě žáci nemají ve škole přístup. Vysvětlujeme jim, jaké nebezpečí mohou přinášet. V neposlední řadě se žáci seznamují i s problematikou autorských práv. Pro svoje potřeby doma si mohou kopírovat cokoliv, ale pokud chtějí prezentovat svoje referáty veřejně, musí uvést zdroj,“ zdůrazňuje ředitelka.

Aby byla výuka pro školáky ještě zajímavější, pořádá Kraj Vysočina a především manager celého projektu pro žáky soutěže.
Školáci si za pomoci počítače a interaktivní tabule připraví nějaký zajímavý referát na vybrané téma a veřejně odprezentují. Soutěží se o vskutku zajímavé ceny, noteboky nebo drahé a kvalitní fotoaparáty.

Projekt za miliony

Žáci devátého ročníku základní školy Nuselská Zdeněk Fikar a Radek Zikmund následně předvádějí jak v praxi interaktivní tabule funguje.
„Baví nás to, už proto že při práci můžeme používat počítač,“ říkají oba deváťáci. Projekt Učíme interaktivně financuje Evropská unie a není to nijak levná záležitost.

V rámci Kraje Vysočina se do projektu investovalo 19,5 milionu korun. Nezbytné vybavení, což je interaktivní tabule včetně dalšího příslušenství a softwaru stojí kolem 100 tisíc korun. ZŠ Nuselská má interaktivních tabulí celkem devět.