Oficiální provoz by měl začít koncem léta. Žádost o státní dotaci ze Státního fondu životního prostředí stavbu Libice podávala dvakrát.
„Nelíbil se typ čistírny. Místo tradiční čistírny jsme chtěli biologickou, protože je pro naše místní podmínky vhodnější,“ upřesnil podstatu problému starosta Václav Venhauer.

Biologická čistírna v Libici je tvořena soustavou tří rybníků ležících stupňovitě nad sebou. Náklady na samotnou stavbu činily 16,7 milionů korun. Z toho dotace z evropských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí byla 12,4 milionů. Státní fond pak věnoval vlastní dotaci ve výši 733 tisíc korun a městys Libice nad Doubravou investoval 1,4 milionů korun.

První stavební práce začaly loni na jaře, čistírna odpadních vod je v současné době připravena k předání. Po absolvování dalších nezbytných úředních povolení bude spuštěna koncem léta, podle starosty Václava Venhauera by to mělo být v srpnu.

Čistírna bude sloužit pouze pro samotnou Libici nad Doubravou. Jak starosta Venhauer vysvětlil, provést stavební úpravy i ve všech místních částech by bylo finančně velmi nákladné a především po stavební stránce těžko proveditelné.

V místních částech tedy obyvatelé budou zbavovat odpadních vod stejným způsobem jako to činili dosud. To jest za pomoci jímek, septiků a různých domácích čistíren.

„Součástí biologické čistírny je komora, lapač písku a štěrku,“ popsal činnost čistírny starosta Venhauer.

Čistírna má zabudovaný i zvláštní lis, ten bude lisovat do pytlů odpadní hmotu a tuto hmotu pak bude Libice dopravovat do nejbližší kompostárny. Kalná voda proudí do štěrbinovité nádrže a pak do rybníčků, kde se usazuje a různě přečisťuje.

„Čistírnu odpadních vod jsme už nutně potřebovali. Libice se rozrůstá, přibývá nových bytových domů,“ zdůraznil starosta Venhauer s tím, že s podobnými problémy se potýká každá větší nebo městečko, které se začalo rozrůstat a rozvíjet.

Byly šance na dotace

Podle směrnic Evropské unie do roku 2010 musí mít čistírnu odpadních vod každá obec nad 2000 obyvatel, jinak jí hrozí pokuta. Libice má asi 550 obyvatel s místními částmi zhruba 870.

V současné době bylo podle starosty ještě možné nějaké státní dotace získat, ale po roce 2013 a s ohledem na chystané vládní úspory nebude přístup ke státním dotacím už vůbec jednoduchý.

Obce, které dotace nedostanou, budou muset zřejmě platit drahou stavbu čističek ze svého, nebo složitě žádat o povolení vypouštět odpadní vody do k tomu určených vodních toků, platit rozbory odpadních vod a riskovat, že zaplatí vysokou pokutu.