Konkrétně se jedná o „divokou“ výsadbu stromků především kolem hlavní silnice v horní části obce, která může v budoucnu způsobit nepříjemné problémy.

„Vysazování stromů je velice chvályhodné, nemusí na něj být žádné povolení, ale je třeba si uvědomit, kde stromy sázíme,“ upozorňuje obecní úřad. Výsadba stromů kolem odbočných místních komunikací není podle obecního úřadu vhodná, protože v těch místech je velice tenká vrstva asfaltu. „Pokud bude strom, například smrček, vysazen půl metru od této komunikace, za dva roky větve vyrostou do silnice, zamezí řidičům ve výhledu, kořeny naruší asfalt,“ vysvětluje obecní úřad problém.

Nešťastná je taková výsadba především kolem hlavní silnice v horní části obce. Tato silnice je velice úzká, do budoucna se plánuje její rozšíření.
„Šířka obecní komunikace není jen asfaltová část, kterou vnímáme jako silnici, ale i pozemek kolem. Šířka této komunikace je dle katastru nemovitostí 9 – 11 metrů (z toho asfalt je někde 4 někde 6 metrů). Jsme rádi, že se o tyto pozemky, které navazují na pozemky ve vašem vlastnictví, staráte, ale až bychom řešili rozšíření silnice,budeme mít problém,“ upozorňuje obecní úřad.