Alespoň podle výsledků soutěže, kterou pořádala společnost SODATSW s názvem Efektivní a bezpečné město aneb Jak efektivně město využívá prostředky k zajištění bezpečnosti svých obyvatel.

Oceněnými se staly v kategorii měst do 10 000 obyvatel právě město Chotěboř a v kategorii nad 10 000 obyvatel město Louny.

„Soutěž hodnotila nezávislá porota, kterou zajímalo především jak město využívá peníze na zajištění bezpečnosti obyvatel v ulicích, jak pracuje městská policie, zda existují nějaké aktivity, jež mají za úkol zvýšit bezpečnost seniorů nebo školní mládeže,“ upřesnil ředitel městské policie Chotěboř Jiří Novotný, který je zároveň členem komise prevence kriminality ve městě.

Podle jeho informací porota hodnotila město podle předložených písemných podkladů a doplňujících informací, které podávali ředitel Novotný a tajemník města Chotěboř Jiří Fišera. „Předložili jsme koncepci prevence kriminality, představili kamerový dohlížecí systém. Informovali jsme o aktivitách městské policie, která ve městě pracuje nepřetržitě 24 hodin a informovali o některých aktivitách, jako je Senior akademie nebo přednášky ve školách,“ doplnil Novotný.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Ostravě při příležitosti semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Zástupci společnosti SODATSW předali představitelům vítězných měst cenu v podobě tříměsíční licence na řešení personálního auditu, které pomáhá zvyšovat efektivitu práce úřadů i firem.Soutěž byla vyhlášena v rámci aktivit společnosti SODATSW, které se zaměřují na zkvalitnění pracovních postupů městských úřadů. Cílem akce bylo zjistit, jakým způsobem obce v České republice postupují v oblasti zvyšování bezpečnosti obyvatel.
Jedním z hlavních úkolů společnosti SODATSW je chránit data a zefektivňovat práci na počítačích v sítích bankovního a komerčního sektoru, státní správy, samosprávy, školství, zdravotnictví a domácích uživatelů.