Část staré železniční vlečky mezi Chotěboří a Bílkem by se měla změnit v cyklostezku. Chodci a cyklisté by se tak už definitivně vyhnuli nebezpečné a velmi frekventované silnici z Chotěboře do Ždírce nad Doubravou, po které jsou nuceni v současné době jezdit.
Tajemník Městského úřadu v Chotěboři, Jiří Fišera, upřesnil, že městu Chotěboř se naskytla šance získat, a to bezúplatným převodem, uvedenou železniční vlečku. Ta spojuje chotěbořské vlakové nádraží s někdejším vojenským areálem v Bílku. Vlečka je zatím v majetku Vojenského vlečkového úřadu Ministerstva obrany ČR.

„Zastupitelé souhlasí, aby město o převod vlečky požádalo. Další kroky budou následovat,“ uvedl Fišera a dodal, že město čeká celá řada jednání. Situace kolem železniční vlečky totiž není vůbec jednoduchá. Jednu její část využívá místní zemědělský podnik, další část vlečky leží v areálu bývalých kasáren, a to na pozemcích patřících Lesům České republiky. Město tedy bude muset vstoupit do jednání jak se zemědělským podnikem, tak i Lesy ČR. Vlečkový úřad totiž městu nabízí starou trať bezúplatným převodem jen tehdy, pokud si město převezme vlečku celou.

Až do Ždírce
„Naše představa je zhruba taková: část vlečky zachovat, část přeměnit ve stezku, kterou by využívali cyklisté i pěší. Ti by se tak vyhnuli frekventované silnici z Chotěboře do Bílku. Možné by bylo prodloužit trasu této zcela nové cyklostezky až do okolí Ždírce nad Doubravou. Ovšem musíme myslet ekonomicky,“ popsal plány Chotěbořských Fišera.

Až podle toho, jak veškerá jednání dopadnou, by nastoupil projektant a město by začalo hledat pro svůj plán možný zdroj financí. Situaci mohou zkomplikovat hlavně Lesy ČR, pokud by s ohledem na svoje pozemky pod vlečkou vznesly na město Chotěboř neúměrné finanční požadavky.

Historické jízdy budou zachovány
Starou vlečkovou trať z Chotěboře do Bílku využívá v současné době například Sdružení přátel železnice. To zhruba jednou do roka na ní pořádá kulturní akce spojené s jízdou historickým vlakem.

Předseda sdružení Stanislav Pavlíček se ale nebojí, že by převodem vlečky pod město tato historická zábava v budoucnu zanikla.
„Jako městský zastupitel jsem rovněž zvedl ruku pro to, aby město o převod vlečky požádalo,“ řekl Pavlíček. Podle jeho informací je v dobrém stavu pouze část vlečky, kterou využívá zemědělský podnik, další část trati je poškozená.

„Naše představa je taková, že by funkční část vlečky udržoval hlavně zemědělský podnik, který ji využívá. Kulturní akce pořádané Sdružením přátel železnice by tím neutrpěly. Využily bychom pro ně funkční část vlečky využívané zemědělským podnikem, a to na základě dohody přijatelné pro obě strany,“ vysvětlil Pavlíček.

Do podobného projektu jako Chotěboř se pustilo už loni město Přibyslav.
To rovněž využilo pro stavbu cyklostezky zrušenou trať vedoucí z Přibyslavi do Sázavy. Pro svůj záměr získalo město dotace z evropských fondů. Tato nová cyklostezka by měla začít oficiálně sloužit příští rok.