První z nich byla abatyše Rozálie Bukovská z Hustierschau, která se zasloužila o prvotní rozvoj současného poutního areálu.
Druhou abatyší, jejíž jméno je spojeno s výstavbou rokokového kostela svaté Anny, je Candida Marešová. Stavbu kostela zahájila v roce 1760, hotovo bylo již o rok později.

Tento rok tak tato krásná, leč zubem času i vandalstvím zlodějů poznamenaná, památka oslaví 250. výročí svého vysvěcení.
Ti, kdo sem letos o svatoanenské pouti přijedou, se mohou potěšit pohledem na čerstvě opravenou štukovou fasádu kostela, zhlédnout výstavu historických fotografií tohoto místa i jeho okolí a domů si budou moci, kromě zdejší proslavené léčivé vody, odvézt i benefiční kalendář, který u příležitosti tohoto výročí vyjde.

Autor: Zuzana Klementová