Zhruba dvě žádosti za půl roku. Pravidelně každý rok nabízejí města občanům možnost finančních půjček z fondů rozvoje bydlení na rozumný úrok. Velký zájem o ně není. Žádají pouze jednotlivci. Ovšem na druhé straně se městské úřady nesetkávají s případem, že by někdo půjčku nesplácel a město ji muselo vymáhat soudně.

„Důvodem je zřejmě skutečnost, že finanční půjčky z fondu rozvoje bydlení jsou v omezené výši. To situaci některých rodin, které by potřebovaly půjčit například milion korun neřeší,“ vysvětlil starosta Jan Tourek ze Světlé nad Sázavou možné důvody, proč se občané o půjčky z fondu rozvoje bydlení zrovna neperou.

Zásady pro použití účelových prostředků městského fondu rozvoje bydlení schvaluje ve Světlé nad Sázavou i jiných městech zastupitelstvo. Výsledky jednání jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města. „V letošním roce máme k dispozici na fondu rozvoje bydlení milion korun,“ upřesnil starosta Tourek. Půjčky z fondu jsou určeny vlastníkům rodinných domů, bytových jednotek a obytných budov na území města. „Na jaké investice lze půjčky čerpat, určuje tabulka. Například zájemce může získat půjčku na obnovu střechy, to jest střešní krytiny i střešní konstrukce starší 15 let. Dodatečnou izolaci domu staršího 15 let proti spodní vodě Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě, kde není možnost napojení na kanalizaci,“ uvedl starosta několik příkladů. Lhůta splácení je u půjček průměrně od 4 do 6 let. Podle starosty Tourka je ale v současné době více než polovina fondu vyčerpána. Požádali o ni obyvatelé jedné světelské bytovky.

Opačné zkušenosti se zájem o půjčky z fondu rozvoje bydlení má podle místostarosty Bohumíra Nikla město Ždírec nad Doubravou. „Částka na fondu rozvoje bydlení je více než 200 tisíc, ale občané o půjčky zájem mají,“ podotkl místostarosta. Jak upřesnil, půjčky jsou poskytovány žadatelům nejčastěji například na ekologické vytápění a drobné úpravy, například výměnu oken. Půjčku ale nelze poskytnout na zařízení bytu. Úrok činí tři procenta a podle místostarosty se ještě nestalo, že by půjčku městu někdo nesplácel a úřad ji musel vymáhat soudně.

Jedna až dvě žádosti do roka
Fond rozvoje bydlení má město Chotěboř, stejně jako Přibyslav. „Půjčky z fondu rozvoje bydlení nabízíme každoročně, ale zájem o ně není nijak masivní. Není nic výjimečného, že o půjčku požádá tak jeden člověk do roka. Výše půjček je omezena možnostmi města. Celkový objem fondu rozvoje bydlení se pohybuje ve statisících korun,“ upřesnil místostarosta Martin Kamarád. I v Přibyslavi se úrok pro příjemce půjčky pohybuje kolem tří procent a nikdy se nestalo, že by žadatel půjčku městu nesplatil.

Třeba jen dvě žádosti za půl roku, a z toho jedna dokonce ze strany města. Takový je podle starosty Petra Vaňka zájem o půjčky z fondu rozvoje bydlení v Ledči nad Sázavou. „Zájem o půjčky není nijak masový. V současné době činí fond rozvoje bydlení ve města necelé dva miliony korun. Nejčastěji žádají občané půjčku na opravu fasády nebo výměnu oken,“ upřesnil starosta. V současné době žádají o půjčku z fondu rozvoje bydlení na opravu fasády či nová okna podle jeho informací asi tři zájemci.