Sálem Staré radnice znělo v úterním podvečeru vyprávění známého architekta, herce a spisovatele Davida Vávry. Čtenáři Deníku ho znají například jako zasvěceného průvodce televizního seriálu Šumná města.

Vávra se zaměřil na současnou architekturu v Čechách a hlavně dění v Havlíčkově Brodě. Poukázal na nové trendy či směry architektury s tím, že v Česku, tedy v obcích i městech, jsou četné architektonické klenoty. Z pohledu na Havlíčkův Brod ocenil péči města o významné objekty. Následně se dlouze besedovalo o dokončené rekonstrukci Havlíčkova náměstí a centra města.

Obrubníky o své ostré hrany přijdou
Společně s autorem uskutečněné rekonstrukce náměstí architektem Alešem Burianem objasňovali důvody architektonického řešení a vyvraceli či souhlasili s některými připomínkami účastníků besedy.

„Náměstí v konečné podobě se mi opravdu líbí. Bohužel, některé připomínky k přechodům pro chodce nebo k dopravnímu značení nelze řešit, vzhledemm k daným závazným předpisům. Jediným přehmatem jsou trčící šikmé obrubníky oddělující chodníky od míst určených k parkování automobilů. To však bude co nevidět vyřešeno,“ podtrhl Vávra.

Havlíčkobrodský radní Libor Honzárek a architekt Burian společně uvedli, že v červenci budou ostré hrany žulových obrubníků výrazně, a to obroušením, sníženy. Tím se zamezí případným pádům a následným úrazům chodců.
K návštěvě Davida Vávry v Havlíčkově Brodě Honzárek poznamenal:

„Jak už jsem avizoval, šlo o neplánovanou a narychlo domluvenou akci. David Vávra projížděl Havlíčkovým Brodem, dohodli jsme se, že uspořádáme pro zájemce besedu o současné české architektuře,“ vysvětlil Honzárek.

Autor: Jaroslav Švanda