Pátý den v měsíci Krucemburští slavili 770. výročí založení Krucemburku. Připravili celou řadu společenských, kulturních i sportovních akcí. Konaly se na několika místech městyse.

Největší úterní společenskou událostí se stalo setkání starosty Jiřího Havlíčka s veřejností. V jeho průběhu totiž předal dvě čestná občanství a pětadvacet plaket u příležitosti 770. výročí založení Krucemburku.

„Titul čestného občana Krucemburku byl na základě rozhodnutí zastupitelstva udělen Jitce Měřínské z Brna a Karlu Losenickému z Prahy,“ uvedl starosta Havlíček. „Jitka Měřínská získala čestné občanství za odvedenou práci ve Společnosti Jana Zrzavého a Karel Losenický za práci, kterou pro Krucemburk a lidi, kteří v něm žili a žijí, vykonal,“ pokračoval Havlíček. Pětadvacet osobností, které obdržely výroční plakety, se podle Havlíčka také v uplynulých letech významným způsobem zasloužily o rozvoj městyse.

„Udělením čestného občanství jsem velmi poctěna,“ řekla Jitka Měřínská. „Vztah ke Krucemburku a okolí jsem vlastně vyvdala. Manžel pocházel z nedalekého Starého Ranska. A právě jeho rodiče mi o tomto kraji a lidech, kteří v něm žili, hodně a velmi emotivně vyprávěli. Navíc jsme oba tíhli k výtvarnému umění. Proto bylo mé setkání s dílem Jana Zrzavého jen otázkou času,“ zavzpomínala Jitka Měřínská.

Součástí krucemburských oslav byl dále jarmark, výstavy myslivců, filatelistů, zahrádkářů a dalších spolků, divadelní představení, ale také turnaj v malé kopané či večerní taneční zábava. Ve středu oslavy pokračovaly svěcením zvonu ve zvoničce ve Starém Ransku.