A to zcela zdarma. Pomůže mu v tom televizní stanice Spektrum Home. Úprava hřiště začne v nejbližších dnech.

Spektrum Home, zaměřená na kutily a milovníky zahrádkaření, vyhlásila projekt Zkrášli svoje okolí a v jeho rámci nabídla zúčastněným městům a obcím, že zdarma vylepší lokalitu, kterou si město vybere. Ať už se jedná o posprejovanou zeď, zanedbané dětské hřiště, nebo park.

V květnu a červnu si mohli lidé z Přibyslavi vybrat ve městě lokalitu, která si zvelebení zaslouží, zavolat svůj námět na speciální telefonní číslo televizní zelené linky, nebo napsat e–mail.

Například Zdeňka Valnerová, ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav, měla hned dva tipy na přibyslavská zákoutí, která by si zasloužila změnu. A to úvoz mezi Přibyslaví a Dobrou kudy chodí většina lidí z Dobré do Přibyslavi na autobus, nebo na nákupy. „Ta cesta by hlavně v zimě potřebovala osvětlení, ale protože to není oficiální komunikace, těžko se na jejím stavu něco zlepší. Myslím si, že by si Přibyslav zasloužila mít i více parků a laviček k posezení. Jediný malý park je v centru, pár laviček je kolem autobusového nádraží a to je všechno,“ navrhovala Valnerová.

Také podnikatel Luboš Janáček měl několik námětů. „ Na náměstí se dá přecházet silnice po značeném přechodu jen ve dvou místech, a také kontejnerový systém není nejlepší. Kontejnery mají malé otvory, takže odpad se často hromadí nich. Nejlepší by byly podzemní kontejnery jako mají v Modlíkově,“ zamyslel se Janáček.

Oči starousedlíků vidí „jinak“

Svoje typy a náměty na zkrášlení místních zákoutí nakonec televizní stanici Spektrum Home poslalo asi třicet lidí. Podle přibyslavského místostarosty Martina Kamaráda odpovídá počet podnětů a nápadů představám radnice, která projekt vyhlašovala.

„Ti, kteří žijí v Přibyslavi třeba dvacet let, a vím to podle sebe, hned a okamžitě s nějakým tipem na vylepšení vzhledu města nepřijdou, protože si některých věcí už nevšimnou. Chodí například do práce pořád stejnou cestou. Dívají se už jinýma očima, než například ten, kdo se do města čerstvě přistěhuje,“ konstatoval Kamarád.

Tomu odpovídalo i spektrum návrhů, z nichž některé, jako například opravu komunikace ve čtvrti Pod Bramborárnou, nebylo možné s ohledem na zaměření projektu, do seznamu nápadů a podnětů zařadit.

Jeden z návrhů se například týkal i úprav v České Jablonné, další dva se zabývaly počtem a kvalitou dětských hřišť ve městě. Zvítězilo nakonec hřiště v Nerudově ulici.

„Ostatní návrhy, jako například ten z České Jablonné ale nezapadnou. Město je chce časem uskutečnit, byť ne z uvedeného televizního projektu,“ zdůraznil místostarosta Kamarád. Úprava hřiště v Nerudově ulici by měla začít v nejbližších dnech.