Je to přístroj k registraci trvání slunečního svitu. Skleněná koule o průměru 10 cm má ve svém ohnisku papírový pásek dělený po hodinách, sluneční paprsek do pásku vpisuje svoji stopu, úplně ho propaluje nebo pouze odbarvuje.

Záznam slunoměru se jmenuje heliogram a - jak uvádí nejnovější Technický slovník naučný - dělá to s přesností 0,1 hodiny.

Na snímku meteorolog Josef Šlezinger z míry „vyhoření” pásku ví, jak dlouho Slunce putovalo po obloze a ze šířky propalu pozná intenzitu slunečního svitu.

Autor: Ivo Havlík