„Rozdělení celé oblasti na čtyři zóny, které se liší stupněm ochrany, vychází z aktuálního stavu přírody a krajiny. Pomáhá vhodně pečovat o jedinečné přírodní hodnoty a krajinný ráz,“ řekl Vlastimil Peřina, vedoucí Správy CHKO Železné hory a pardubického střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vyjednávání o podobě zonace začne v nejbližších dnech.

Prvních zón bude méně

„Chceme do celého procesu zapojit všechny, kterých se nová zonace může dotknout. Proto jsme nad rámec zákona přistoupili ke dvěma kolům jednání, abychom mohli podchytit skutečně všechny relevantní připomínky a podněty. Na základě prvních analýz předpokládáme snížení počtu prvních, tedy nejpřísněji chráněných zón, a naopak rozšíření plochy čtvrté zóny v místech s rozsáhlejší souvislou zástavbou,“ vysvětlil Vlastimil Peřina.

Připravený pracovní návrh zonace bude správa CHKO předjednávat společně s ministerstvem životního prostředí s jednotlivými obcemi a případnými dalšími zájemci.

Po shromaždění připomínek a úpravě návrhu budou všechny obce znovu písemně osloveny a požádány o vyjádření. Teprve po vypořádání připomínek z tohoto druhého a zákonem vyžadovaného oficiálního kola procesu, bude možné vydat novou vyhlášku o zonaci.

Podle Peřiny se při vymezování zón vychází ze základních ochranných podmínek stanovených zákonem, bližších ochranných podmínek stanovených zřizovacím předpisem a požadavků na ochranu evropsky významných lokalit a maloplošných zvláště chráněných území CHKO. Přitom zóna číslo jedna je co do ochranných podmínek nejpřísnější, zóna číslo čtyři nejmírnější.

„Zatím nevím, co nám nová zonace připravovaná CHKO do budoucna přinese, nemám podrobné informace.Ovšem snížení administrativní zátěže by obce v Železných horách určitě uvítali,“ sdělil starosta města Ždírec nad Doubravou Jan Martinec. Ten připomněl, že město Ždírec nad Doubravou patří k těm městům a obcím, kde se k chystaným stavebním projektů odborníci z CHKO vyjadřují.