Není střed jako střed. Číhošť u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku se může pochlubit tím, že právě na jejím katastru leží přesný geografický střed České republiky. Myšlenka a potřeba najít střed se zrodila už po rozdělení Československa v lednu 1993 při vytyčování hranic země. Pak to chtělo už jen pár chytrých hlav a spoustu složitých rovnic.

„Tehdy jsme nechali zaměřit střed republiky a vyšlo to sem. Je to brané jako těžiště plochy bez ohledu na horstva. Jednali jsme s krajem Vysočina, představa tehdejšího hejtmana byla, že na tom místě bude pozemek ve tvaru republiky. A nahoře u vodárny měla stát rozhledna, ze které by bylo vidět široko daleko. Pokud je pěkné počasí, dají se odsud spatřit například i Krkonoše,“ okomentoval okolnosti stanovení středu republiky bývalý číhošťský starosta Josef Cihlář.

Velké plány s centrem vlasti ale ztroskotaly na nedostatku peněz. Příjmy obce, která splácí úvěry ze svých investic, by nepokryly náklady na provoz rozhledny a školicího střediska, které také mělo v její blízkosti vyrůst. K placení se neměly ani jiné oslovené instituce.
Přesto střed Česka nezůstal ležet ladem. V obci se stačí nechat navigovat šipkami, kousek za obecním úřadem zahnout po travnaté cestě mezi ploty a na louce za humny už turisty vítá samotný střed republiky v podobě kamenného monumentu opatřeného deskou se souřadnicemi. Jeho okolí nechala obec upravit a osázet stromy.

„Tento rozcestník ukazuje vzdálenost k nejsevernějšímu, nejjižnějšímu, nejzápadnějšímu i nejvýchodnějšímu bodu České republiky,“ upozornil Cihlář na další raritu. Dřevěný ukazatel zase zvědavému návštěvníku sdělí, že do Prahy je to z Číhoště, a to vzdušnou čarou, 76, do Varšavy 484, do Vídně 189 a do Bratislavy 222 kilometrů. Hned vedle stojí prostorný dřevěný altán, ve kterém si turisté mohou prohlédnout suvenýry, které se v obci dají zakoupit, mohou také nechat vzkaz v návštěvní knize.

„Je to takové klidné místo. Baťůžkáři se posadí do altánu, rozbalí si svačinu a najedí se. O prázdninách se sem podívá 20 až 30 lidí denně. Jezdí sem i autobusy. Návštěvníci často spojují návštěvu středu republiky s prohlídkou kostela, ve kterém se stal číhošťský zázrak,“ připomněl dále Cihlář.

Střed republiky se stal i svědkem rekordu. Koncem letošního dubna si tam dali dostaveníčko motorkáři, kteří nedají dopustit na značku BMW. Bylo jich skoro 500. Spolu s nimi přijelo dalších 250 řidičů jiných značek.
Poznat krásy zdejšího kraje je možné také během putování po nedávno vyznačené stezce Pátera Toufara, která vede skrze Číhošť a zavede poutníky také k zázračné studánce nebo do záchranné stanice v Pavlově.

Zázrak, na který se mělo zapomenout

Více než poměrně nedávno stanoveným středem republiky se Číhošť zapsala do historie takzvaným číhošťským zázrakem.
„Dodnes žijí ještě tři lidé, kteří to viděli,“ vzpomíná třiaosmdesátiletá pamětnice, která bydlí nedaleko místního kostela. V onu prosincovou neděli roku 1949 byla v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie také. Neobvyklých pohybů křížku na hlavním oltáři si tehdy během kázání všimlo devatenáct svědků. Křížek se vychyloval dokonce o celých 45 stupňů. Při následujících bohoslužbách se tento neobvyklý jev opakoval. To už se zpráva o zázraku šířila a do Číhoště mířily davy věřících i církevní hodnostáři.

Bohužel se vše odehrálo na začátku padesátých let, kdy komunistický režim nehodlal podobné úkazy trpět. Začalo proto rozsáhlé vyšetřování. Místní farář Josef Toufar byl obviněn, že s křížkem manipuloval z kazatelny. Pomoci mu v tom měla důmyslná soustava táhel. Protože se k tomuto činu odmítal přiznat, byl mučen tak dlouho, až ve vězení zemřel.

O tom, že číhošťský zázrak měl být pouze důmyslným podvodem, byl dokonce natočen propagandistický film nazvaný Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází. Obec zmizela z map, na tajuplné události se mělo co nejrychleji zapomenout. Tento plán však vládnoucímu režimu nevyšel.

Dnes má umučený Josef Toufar před číhošťským kostelem památník, který upomíná také na další pronásledované duchovní. Na jeho odhalení v září 1990 do obce přijelo přes deset tisíc lidí z celé republiky.

Další nevysvětlitelný úkaz se v Číhošti objevil ještě několik let poté v den, kdy v místním kostele světili oltář.
„Jedenáctého prosince roku 1998 se na namrzlém okně kuchyně na faře objevil číhošťský kříž,“ vzpomíná pamětnice, která byla mezi prvními, kdo si obrysu kříže v jinovatce všiml. Původní zázračný křížek v té době už neexistoval, zničili ho komunisté. Kříž na okně vydržel až do poledne příštího dne.

I v současnosti číhošťský kostel přitahuje množství věřících i turistů, kteří chtějí na vlastní oči spatřit dějiště těchto pohnutých událostí.

Číhošť v současné době trápí nedostatek pracovních příležitostí

Malebná vesnice Číhošť se může pochlubit úctyhodným stářím. Patří mezi nejstarší obce na Ledečsku. První doložená zmínka je z roku 1347. Václav Hájek z Libočan ve své kronice v souvislosti s Číhoští dokonce operuje s datem 1140. Svého času tato ves bývala významným hospodářským a kulturním centrem. V jejím okolí se dolovalo stříbro a další rudy. V roce 1648 se u Číhoště odehrála jedna z posledních bitev se Švédy. O současnosti Číhoště Deník hovořil se starostou Jaroslavem Tvrdíkem.

Kolik má v současné době Číhošť obyvatel?
Máme tři sta devatenáct obyvatel, toto číslo zahrnuje i obyvatele osad Hlohov, Tunochody, Hroznětín a Zdeslavice.

Jak je obec vybavena?
Je tu obchod, do Hlohova a Tunochod zajíždí pojízdná prodejna. V Číhošti a Hlohově je restaurace. Školu už nemáme. V Číhošti je kostel a evangelická modlitebna, funguje zde také knihovna. Autobusové spojení zajišťuje firma Veolia Transport Východní Čechy.

Plánujete nějaké investice?
Vzhledem k tomu, že splácíme čističku odpadních vod, kanalizaci, rekonstrukci vodovodního řadu a plynofikaci, zatím žádné velké akce neplánujeme. Příští rok bychom chtěli vybudovat parkoviště u evangelického hřbitova, v plánu je využití peněz z fondů Evropské unie. Chtěli bychom také opravit místní komunikace. Na hřišti vzniká sociální zázemí a místnost pro sportovce.

Jaké u vás působí spolky?
Je tu neformální sdružení fotbalistů, které se účastní amatérských turnajů, dále hasiči, rybáři, Český červený kříž a Svaz žen. Jejich členové se podílí na pořádání dětského dne, maškarního průvodu, mikulášské besídky, vánočního koncertu ledečské základní umělecké školy, tradiční pouti, pouťové taneční zábavy nebo společenských plesů. Pomáhali také při nedávném srazu motorkářů.

Zůstávají mladí lidé v Číhošti?
To je potíž, mladých tu moc není, protože tu chybí hlavně pracovní příležitosti. Třeba ve Zdeslavicích v roce 1900 žilo 130 lidí. Dnes tam je jen 23 trvale žijících obyvatel. Domy se tam mění na rekreační chalupy, přes zimu je tam ticho a klid.

Kdo je v obci největším zaměstnavatelem?
Jedná se o společnost KLAS. Zatímco dříve v zemědělství pracovala většina místních, dnes to není ani třetina.

Pořádáte nějaké pravidelné kulturní akce?
Jednou za dva roky tu míváme vítání občánků. Teď se blíží 120. výročí založení místního hasičského sboru, takže plánujeme sraz rodáků, který byl naposledy před dvaceti lety.

Autor: Zuzana Klementová