První schůzky klubu začaly na jaře, pokračovat budou od září. „Letos se centru daří. Dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme obdrželi ve stejné výši jako loni, dostali jsme 400 tisíc korun. Navíc se nám podařilo oslovit obce na Brodsku, jejichž obyvatelé jsou našimi klienty,“ řekla vedoucí centra Alena Škarková. Provoz CZP částečně financuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, o další prostředky se centra musejí postarat sama.

„Peníze od ministerstva potřebujeme na provoz zařízení. Platíme jimi nájem, služby, telefon a podobně,“ upřesnila Škarková. Určitou pomoc poskytují centru i jednotlivá města a obce. Tyto částky, byť se pohybují i v řádech stokorun, jsou podle Škarkové přínosem.

„Potěšující je skutečnost, že letos město Havlíčkův Brod vypsalo dokonce dvě kola grantového programu určeného pro různé typy sociálních služeb. V minulosti tomu tak nebylo. Zúčastnili jsme se výběrového řízení s projektem na pomoc rodinám handicapovaných dětí prostřednictvím klubu Klíček, a uspěli jsme,“ konstatovala Škarková a upřesnila, že v práci centra došlo k některým změnám. Například Alfa klub pro handicapované sportovce, s nímž centrum spolupracovalo, má svoje vlastní webové stránky a osamostatnilo se.

Centrum služeb pro zdravotně postižené připravuje na podzim Veletrh sociálních služeb. Navazuje tak na pětiletou tradici výstav kompenzačních pomůcek pro sluchově, zrakově a tělesně postižené. Město Havlíčkův Brod ji pořádá ve spolupráci s CZP a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Veletrh se uskuteční v kulturním domě Ostrov.

Široká škála služeb

Centrum služeb pro zdravotně postižené kraje Vysočina je nezisková organizace. Nabízí širokou škálu sociálních služeb od poradenství v oblasti sociální a právní, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální pomoc klientům v terénu, které na požádání navštěvují pracovníci centra doma. V současné době zajišťuje terénní práce pouze vedoucí Škarková.

„Provozovat speciální terénní službu by znamenalo pro centrum získat zvláštní registraci ale je otázka, zda bychom v budoucnu, protože závisíme na dotacích, byli schopni terénní pracovníky zaplatit,“ uvedla Škarková. Jak upřesnila, klienti v terénu patří hlavně do kategorie seniorů. „Jsou ve vysokém věku, často vážně postižení. Žijí v odlehlých vesnicích, kde je špatná dopravní obslužnost, cesta do Havlíčkova Brodu je pro ně problém, pokud zavolají, že naši pomoc potřebují, navštívím je bez problémů doma,“ popsala situaci Škarková. Klienty navštěvuje na Chotěbořsku, Ledečsku, Světelsku, Přibyslavsku. Handicapovaných na Havlíčkobrodsku přibývá a zájem o pomoc odborného centra stoupá. Není výjimkou, že během jednoho roku je Centrum kontaktováno více než tisíckrát, největší zájem je o poradenské služby a zapůjčení kompenzačních pomůcek.