Málokdo z milovníků sladkostí si dnes uvědomí že autorem čokoládové hvězdy ORION či Turka na tyčince je malíř, scénograf a žurnalista Zdeněk Rykr. Možnost seznámit se s jeho bohatou tvorbou dává městské muzeum v Chotěboři.

Zdeněk Rykr se narodil se 26. října 1900 v nádražní budově v Chotěboři.

Jako sedmiletý se s rodiči přestěhoval do Kolína, kam byl přeložen jeho otec, drážní revident. Zde také chodil do školy a studoval. Po maturitě na reálném gymnáziu nebyl přijat na AVU, a tak si zvolil filozofickou fakultu s obory dějiny umění a klasická archeologie.

Avšak výtvarná tvorba ho stále přitahovala, a tak se v ní zdokonaloval jako samouk. Zpočátku tvořil převážně malby, později volnou grafiku.
Již v roce 1925 ilustroval dílo Emila Vachka Bidýlko a od stejného roku do roku 1927 byl scénografem Národního divadla.

Tvořil pro velké a známé podniky

Zabýval se také tvorbou propagační grafiky, například pro firmu Baťa. Dodnes známé je jeho dílo pro Maršnerovu čokoládovnu, kde na obalu čokolády Kofila vytvořil modrou hvězdu Orion, dále také tvořil pro kolínskou rafinerii petroleje, Čedok, Škoda či pro Kávy Kulík.

Od dvacátých let minulého století působil také jako žurnalista, podílel se na tvorbě satirického časopisu Trh, psal fejetony, v letech 1930-31 redigoval časopis Domov a svět, díky svým ostrým kritikám a protichůdným postojům nebyl ve 20. a 30. letech příliš oblíbený.

Svůj život dobrovolně ukončil na kolejích pod Barrandovem. Stálou expozici Zdeňka Rykra nabízí návštěvníkům městské muzeum v Chotěboři. Léto je přímo ideální dobou k výletům a tedy i k návštěvě chotěbořského muzea i malířovy expozice.