Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě totiž hrozí zánik. Dotace, které spolek letos obdržel z pražského ústředí jsou sotva třetinové a nestačí ani na základní provoz.

„Dotace jsou minimální. Pokud nenajdeme způsob, jak ze svízelné situace vybřednout, nezbude nic jiného než uvažovat o ukončení činnosti,“ říká ředitelka spolku Jana Chlupáčková. Dotace z pražského ústředí dostával spolek zhruba ve výši 100 tisíc korun na rok. Letos obdržel jen 30 tisíc korun. Proto se ředitelka spolku obrátila se žádostí o pomoc na město Havlíčkův Brod, aby jí odpustil nájem v prostorách, kde je kancelář spolku, ale které patří městu. Žádostí oblastního spolku ČČK se zabývala rada města, která se nakonec rozhodla nabídnout spolku jiné řešení.

Školení uhradí nájem

„Rada města na svém jednání nevyhověla žádosti Českého červeného kříže o snížení nájemného za užívání prostor. Důvodem je stejný a transparentní přístup ke všem nájemcům. Na druhou stranu si plně uvědomujeme současnou situaci Českého červeného kříže v Havlíčkově Brodě a chceme se podílet na záchraně tohoto spolku v našem okrese,“ informuje starosta Jan Tecl.

Jak starosta vysvětluje, nebylo by rozhodnutí odpustit nájemné jednomu spolku poctivé vůči ostatním. Mohl by vzniknout precedens, kdy by se ostatní spolky a sdružení v tíživé finanční situaci obraceli na město a žádaly stejné úlevy, které byly už jednomu sdružení poskytnuty. Ale to není možné. Město Havlíčkův Brod chce měřit všem stejně. Proto radní přišli s jiným návrhem.

„Z tohoto důvodu požádáme o proškolení našich zaměstnanců v oblasti poskytnutí první pomoci, a to i zaměstnanců příspěvkových organizací města. Částka, kterou takto Český červený kříž získá, se bude blížit výši požadovaného prominutí nájemného, o které ČČK žádal. Věříme, že tím pomůžeme zachránit činnost této organizace, jejíž potřebnost a zásluhy si plně uvědomujeme,“ zdůrazňuje starosta.¨

Na podzim se rozhodne

Ředitelka oblastního spolku Jana Chlupáčková zatím hledí do budoucna spíš skepticky. „Uvidíme, jestli nám tato možnost vytrhne trn z paty. Uvažuji o možnosti požádat o pomoc ještě kraj Vysočina, ale k tomu se bude muset vyjádřit širší vedení spolku. Léto přežijeme, co bude dál, se uvidí na podzim,“ povzdechne si ředitelka.

Podle jejích zkušeností sice školení v poskytování první pomoci může být pro spolek zdrojem výdělku, ale problém je, že o tato školení je malý zájem.

„Občas proškolíme zaměstnance nějakého podniku. Školili jsme například ve Futabě a Čepru, jiné organizace nemají zájem. Podle toho vypadá i náš příjem. Naši instruktoři vyučují ještě první pomoc v osmých třídách základních škol, což financuje kraj a to je asi tak všechno,“ popisuje ředitelka Chlupáčková výdělečné možnosti spolku.

Z pražského ústředí brodský červený kříž pomoc čekat nemůže. Pražské vedení Českého červeného kříže ale rozděluje spolkům jen dotace, jež dostává od Ministerstva zdravotnictví. Proto nabádá oblastní spolky, aby začaly vyvíjet větší aktivitu a snažily se získat peníze na činnosti samy.