Čekárna byla v poslední době udržovaná a na první pohled rozhodně nevykazovala havarijní stav. Přesto byla stržena a Miloslav Beneš ze Správy železniční dopravní cesty to odůvodnil slovy, že konstrukce čekárny byla ve špatném stavu a nevyplatilo by se ji opravovat.

„Bude zde provedena nová dřevěná montovaná konstrukce včetně přístupové plochy, půdorysově bude objekt menší než-li stávající, ale pro účely zastávky na lokální trati bude plně vyhovovat,“ vysvětlil Miloslav Beneš z jihlavského střediska Správy a údržby dopravní cesty.

Leč 22. července začali dělníci se stavbou nové čekárny a k radosti veřejnosti bude čekárna stejně velká jako ta původní, ba dokonce se jí bude podobat.

Na připomínku, že nová čekárna je půdorysově menší, než ta původní, Miloslav Beneš zareagoval. „V rámci koordinace stavby jsme to ještě mírně upravovali, bylo škoda nevyužít ze 100 procent původní základ, jeho stav jsme před snesením dřevěné konstrukce zastávky předpokládali podstatně horší, a tak po mírných opravách jsme jej mohli plně využít. Co největší půdorysová plocha, společně s okny, byl i požadavek Obecního úřadu Trpišovice.“

A ještě stručný dovětek. Čekárna ve Smrčné je na území Světlé nad Sázavou a světelskou radnici prý nikdo o demolici čekárny neinformoval a obyvatelé Trpišovic prý před lety čekárnu postavili a také o jejím konci nic nevěděli.

Jiří Víšek