Jejich diagnóza zní Alzheimerova choroba nebo demence. Seniorů, kteří trpí tímto postižením, přitom i na Vysočině rok od roku přibývá.

O pětadvacet klientů postižených Alzheimerovou chorobou dnes pečuje v Břevnici specializovaný Domov pro seniory, který nedávno uspořádal Den otevřených dveří. „Otevřít toto zařízení jsme se rozhodli jednak na základě zvyšujícího se počtu našich klientů, kteří Alzheimerovou nemocí trpí, a jednak nás k tomu vedl i rostoucí zájem rodin z kraje Vysočina, u jejichž příbuzného se choroba objevila a rodina těžko hledala zařízení, kam nemocného umístit,“ vysvětluje ředitelka Domova pro seniory U Panských Hana Hlaváčková. Domov U Panských využíval objekt v Břevnici jako svoje odloučené pracoviště určený pro běžný typ klientů.

Nutná úprava

V roce 2007, poté co vedení domova získalo povinnou registraci, proběhla úprava objektu tak, aby vyhovoval nové cílové skupině. Vzniklo tak specializované zařízení pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Objekt v Břevnici si podle ředitelky Hlaváčkové prohlédla i předsedkyně České Alzheimerovské společnosti a s jeho uspořádáním byla spokojena.

V současné době v zařízení pečují o pětadvacet obyvatel z celého kraje Vysočina, jejichž věkový průměr je zhruba 86 let. Nejstarší klientka, o kterou zde pečovali, se dožila téměř 101 let.

„Pečovat o klienty s takovou chorobou je pro personál daleko náročnější.  Senioři potřebují individuální přístup, protože stupeň postižení je u každého jiný,“ zdůrazňuje ředitelka Hlaváčková, připomínajíc, že k projevům choroby patří nejen ztráta krátkodobé paměti, ale také například ztráta orientace, zmatenost a ztráta zájmu o okolí, spojená s postupnou demencí.

O klienty se stará i terapeut, který s nimi trénuje paměť a provádí speciální cvičení. Podle ředitelky Hlaváčkové by se kapacita domova v Břevnici neměla  zvyšovat. Zařízení v Břevnici ale není jediné, které se o takové klienty postará.

Počet nemocných Alzheimerovou chorobou se zvyšuje. Proto i běžné domovy pro seniory, které dříve „problémové“ klienty přijímat nechtěly, otevírají pro takto postižené obyvatele zvláštní oddělení.

Oddělení se zvláštním režimem mají například v Domově pro seniory Reynkova v Havlíčkově Brodě.