Tradiční pouti u kostela sv. Anny včera nepřálo počasí.
Kultovní místo mezi Krátkou Vsí, osadou U Tomů a Pohledem, které patří k dokonalým příkladům citlivého začlenění staveb do krajiny a k půvabným celkům rokokové architektury, takřka celou neděli zkrápěl vytrvalý déšť. Jakoby nebesa nerespektovala, že letos uplynulo čtvrt tisíciletí od konsekrace (vysvěcení) kostela, jehož stavba započala v roce 1760 podle starších plánů J. B. Santiniho. Historii poutního areálu obsáhle popisuje benefiční kalendář nazvaný příznačně - 250 let poutního místa Sv. Anny u Pohledu.
S nápadem na jeho vydání přišel Jan Novotný, v pětadvaceti letech zřejmě nejmladší kostelník Královéhradecké diecéze, pod niž spadá západní část Vysočiny – tedy i Pohled.

Uklízet chodili i ateisté
Do poutě se stihla dát slavícímu kostelu nová fasáda. Opravy probíhají dva roky pod dohledem Národního památkového ústavu, ceny prací, které platí Ministerstvo kultury, kraj Vysočina, obec Pohled i farnost, se odhadují na nejméně 1,34 milionu korun.
„Uklízet sem před poutí chodily desítky lidí, někteří brigádníci v Boha nevěří, ale jako místní patrioti chtěli pomoci,” řekl Deníku mladý kostelník.

„Zakladatelská legenda poutě se pojí s pověstí o písaři pohledského kláštera Jakubu Čermákovi, který v roce 1730 při lovu vlka zapadl do bahna. V obavách o život se vroucně modlil. Až k němu dolehl chorál, z něhož několikrát zaslechl jméno sv. Anny. Světici slíbil, že ji na tomto místě vystaví kapličku. Při výkopech byl nalezen pramen uzdravující vody a zvěst o Čermákově zázračné záchraně se rychle šířila Vysočinou,” uvádí obecní kronikářka Martina Bořilová.

Zákaz na třináct let
Ne vždy se ke Svaté Anně smělo. Od roku 1973 byla pouť prohlášena za nežádoucí náboženské shromáždění, na silnici byly účelově postaveny značky zákazu zastavení. Úplný škrt tradici přišel v roce 1977.
Anenská pouť se mohla opět konat až po třinácti letech. I tyto temné stránky poutního místa popisuje kalendář, který je mimořádně zajímavou vlastivědnou, historickou i literární publikací. Napůl knihu a napůl týdenní kalendář s unikátními aktuálními i archivními fotografiemi (nejstarší je z roku 1890) vytiskla pardubická tiskárna nadějného názvu - V Ráji.

I její majitel František Karban včera do Pohledu přijel.
A potvrdil, jak široko daleko sahal věhlas pohledských poutí: „Můj dědeček byl cukrář, v 19. století sem vozil až z Pardubic turecký med”.

AUTOR: Ivo Havlík