Dnes je mu šedesát, pracuje v azylovém domě pro bezdomovce v Jihlavě, je ženatý, má dvě děti, třetí je na cestě. Netají se tím, že před vstupem do církve koketoval s nadpřirozenými silami, které ho málem přivedly na psychiatrii. Dnes lidem dokáže pomoci od zlých duchů a neuvážených prokletí.

Věříte v nadpřirozené jevy a síly?
Jako biblický křesťan na ně věřím. Bůh je duch, proto si také říkáme duchovní.

Setkal jste se někdy s nějakými nadpřirozenými jevy?
Setkal jsem se s lidmi, kteří v sobě měli různé mocnosti.

Jak se to na nich projevovalo?
Slyšeli hlasy a z toho potom měli různé deprese.

Nešlo spíš o nějaké duševní poruchy?
To se tak většinou dneska vykládá a musím říci, že s psychiatry spolupracuji a konzultuji s nimi, co je duševní porucha a kdy už jsou lidé napadení zlými mocnostmi.

V našem seriálu jsme například psali o prokletém domě, kde zemřeli čtyři lidé násilnou smrtí. Věříte, že lze někoho nebo něco proklet?
Ten, kdo si s tímhle zahrává, tak zjistí, že to funguje. Člověk si to často vysvětluje rozumem, ale už jsem zažil, že tyto věci mají svoji moc a sílu.

Můžete říct příklad?
Občas se setkávám s tím, že rodiče proklejí svoje děti. Často jde i zdánlivě o nevinné věci. Například jim pořád dokola opakují, že z nich nikdy nic nebude, že jsou k ničemu. Především věčné peskování a vyčítání má velký vliv na dětské sebevědomí a mladý člověk tomu může snadno podlehnout. Stává se, že se lidé proklejí kvůli sousedským sporům. Tito lidé pak mají deprese a mohou se dostat až na psychiatrii. V písmu svatém se říká, že do jámy padá jak ten, který je proklet, i ten, který proklel. Podstata je odpuštění, protože pokud nedokážeme odpustit, tak ani nám nemůže být odpuštěno.

Lze odpustit i vraždu? Připomeňme poslední události masové vraždy v Norsku.
Jsou lidi, kteří to dokázali.

Dá se prokletí vzít zpět?
Lze, a není to tak složité. Slovem jsme to způsobili a slovem to zase můžeme vzít zpět. Hlavní je se omluvit a vyznat lítost a poprosit Boha, aby to napravil. Musíme učinit pokání.

Jak vnímáte vyprávění lidí, kteří tvrdí, že u nich doma straší duch? V našem seriálu o tom například vypravovala Marie Mátlová z Jihlavy.
Jedna rodina z Chotěboře mě například prosila, abych jim pomohl, protože nemohou v noci spát kvůli hlasům, které slyší všude kolem. Ptal jsem se jich, jestli netuší, jak se jim to stalo. Oni se přiznali, že vyvolávali duchy. Od té doby problémy s nočními děsy začaly. Modlitbami jsme to takzvaně vyčistili a od té doby měli klid.

Je možné přivolat duchy jejich vyvoláváním?
Samozřejmě. Než jsem se stal křesťanem, tak jsem si také s těmito praktikami zahrával a málem bych na to dojel. Někteří moji známí, kteří šli dál a dál, skončili na psychiatrii.

V Bobrové na Žďársku zase řádil Poltergeist, který ničil nábytek v domě.
Já se tomu nedivím. Jsem přesvědčen, že ti lidé si nevymýšlí. Buďto tam byl kdysi něčí duch pozván, nebo se tam v dávné minulosti páchalo nějaké zlo. Proto je potřeba žít podle nějakých pravidel. Je třeba se těchto temných věcí vyvarovat.

Pokud se toho člověk nedokáže vyvarovat sám, může mu v tom pomoci víra?
Určitě, protože Kristus říká: „Kdo ke mně přijde, nikoho neodmítnu.“

Jsou podle vás duchové, kteří vstupují do našeho časoprostoru, dobří, nebo zlí?
Jsou andělé strážní, kteří jsou dobří, jsou to služebníci Stvořitele. A pak jsou černí andělé. Ti následovali Lucifera, který měl původně v nebi hodnost světlonosiče, ale vzepřel se Nejvyššímu. Kvůli tomu byl vyloučen z Boží pospolitosti a strhl s sebou spoustu následovníků, kteří jsou jeho pomahači.

Věříte, že existuje život po životě?
Ano, protože každý člověk je bytost věčná.

Co musí člověk udělat, aby se dostal do pekla?
Jistý klasik říká, že člověk se dostane do pekla, když nedělá nic.

Takže, co máme udělat?
Člověk by měl nalézt Boha.

Jak ho lze najít?
Jednoduché by bylo říct, že v Bibli. V písmu se říká, že kdo Boha hledá, tak ho také najde, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Boha lze najít skrze své svědomí.

Člověk ale může být dobrý, a nemusí věřit v Boha…
Takových lidí je spousta a je to v pořádku. Každému říkám, žij tak.

Co musí člověk udělat, aby se dostal do nebe?
Do nebe je cesta úzká.

Je to těžší než se dostat do pekla?
Neřekl bych. Žijeme ve složitém světě a Bůh říká, že cesta do nebe je připravena pro každého.

Sama církev má ale za sebou dost skandálů včetně pohlavních zneužívání. Není tedy církev v tomto pokrytecká, což je vlastnost, s kterou se do nebe určitě nikdo nedostane?
Každý může selhat, i duchovní, ale podstatné je, aby se nic nezamlčovalo, nezatloukalo a církev se k těmto věcem dokázala postavit otevřeně a zpříma.