Takřka padesát milionů korun, které jsou z podstatné části čerpány z fondů Ministerstva životního prostředí, je využíváno na stavbu protipovodňových opatření. Rizikových míst v celé lokalitě, která se táhne v délce několika kilometrů, je totiž hned několik. „Projekt také sleduje revitalizační a krajinotvornou úpravu břehových partií nejen potoka ale i rybníků a jejich bezprostředního okolí,“ řekl radní města Libor Honzárek.

V okolí potoka panuje skutečně čilý stavební ruch. „U jednotlivých rybníků dojde například k úpravě požeráků, výpustí nebo bezpečnostních přelivů, dále pak k navýšení a zpevnění hrází, čímž se automaticky zvýší kapacity vodních ploch,“ vysvětlil Honzárek.

V louce nad rybníkem Cihlář bude navíc vybudován poldr s výškou hráze téměř tři metry. Ten bude připraven pojmout v případě potřeby až 50 tisíc kubíků vody. Alespoň pro představu, toto představuje jezero o ploše zhruba tří hektarů. Ostatní rybníky by měly zajistit navíc dalších přibližně 100 tisíc kubíků povodňových vod.

Kolemjdoucí již mohou vidět i stav prací. V současné době je totiž část projektu od rybníka Štičí po Hajdovec již téměř dokončena, avšak dílo bude kompletně předáno až během příštího roku.

Letos ještě bude provedena úprava rybníka Cihlář a část toku až po rybník Rantejch. A co je pro místní důležité, příští rok se bude pracovat v oblíbeném parku Budoucnost. A některé změny se lidem líbit nemusí.

Dojde i na kácení

„I tyto práce si bohužel vyžádají mnohé kácení stromů podél vodoteče. Tyto stromy však budou nahrazeny jinými tak, aby mohly lemovat nový tvar koryta. Odstraněny budou i nevzhledné panelové monolity na břehu rybníka Hastrman,“ informoval radní města.

Po dokončení se však prý bude moci městský park představit lidem ve výrazně lepším světle. „Jeho rekreační potenciál bude navýšen a minimalizována bude obava z dopadů případných škod, způsobených rozvodněným potokem,“ upozornil Hozárek.

Celá akce je od počátku vydatně podporována i ekology, kteří se na její tvorbě významně podíleli. „Revitalizace s sebou přináší i zlepšení životního prostředí,“ konstatoval Václav Hlaváč z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle něj totiž bylo v lokalitě v minulosti provedeno hned několik necitlivých změn, které jsou v současné době napravovány.