V prvním prázdninovém měsíci vyjížděli policisté k 56 dopravním nehodám, oproti loňskému roku za stejné období to bylo o 24 nehod více. Všechny nehody se naštěstí obešly bez smrtelných zranění. V loňském roce pak řešili policisté jednu dopravní nehodu s tragickými následky. Při dalších nehodách byly tři osoby zraněny těžce (rok 2010 – jedna) a 32 osob bylo zraněno lehce (rok 2010 – 23 osob).

Celková škoda byla vyčíslena na téměř 2 690 tisíc korun. Alkohol byl zjištěn u šesti viníků dopravních nehod, v červenci loňského roku pak bylo požití alkoholických nápojů zjištěno u 7 viníků dopravních nehod. Mezi nejčastější příčiny pak patří nesprávný způsob jízdy, rychlost, ale také nedání přednosti.

V 36 případech zavinili dopravní nehody řidiči motorového vozidla, v pěti případech to byli řidiči nemotorového vozidla, v jednom případě byl na vině chodec a ve 14 případech řešili policisté střet s lesní zvěří nebo domácím zvířectvem.