Aktivní vyhledávání těhotných žen ohrožených chorobami štítné žlázy. To je unikátní projekt, kterého se účastní havlíčko〜brodská nemocnice.  Zapojilo se gynekologicko-porodnické oddělení, interní oddělení, oddělení nukleární medicíny a oddělení společných laboratoří ve spolupráci s regionálními gynekology. K projektu se přidala i II. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové.  Opakované potraty, potíže s metabolismem, to mohou být podle zkušeností regionálních gynekologů z Havlíčkova Brodu první příznaky, kdy by se měla žena zajímat o svůj zdravotní stav a požádat o odborné vyšetření.

Poruchy jsou častější u žen

„Těhotenství klade velké nároky na organismus ženy. Z tohoto důvodu se mohou projevit za prvé poruchy, které do té doby probíhaly skrytě, za druhé pod vlivem zátěže může dojít ke vzniku onemocnění také tam, kde existuje již nějaký předpoklad. Choroby štítné žlázy postihují až šestkrát častěji ženy než muže,“ zdůrazňuje primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě Pavel Antonín.

U více než 12 procent žen se podle primáře Antonína vyskytne porucha funkce štítné žlázy v souvislosti s graviditou a porodem. Hormony štítné žlázy procházejí placentou. „Matka je dodává dítěti, zejména v prvním trimestru. Poté si dítě začíná vytvářet hormony vlastní. Určité množství hormonů získává od matky až do porodu. Pro správný průběh těhotenství je nutné, aby funkce štítné žlázy byla normální,“ upozorňuje primář.

Vyšší riziko tohoto onemocnění mají ženy, které trpí, nebo v minulosti trpěly nějakou chorobou štítné žlázy. Dalšími rizikovými skupinami jsou ženy, u nichž se postižení štítné žlázy objevilo v minulém těhotenství, ať již těhotenství skončilo porodem, či potratem. Ohrožené jsou ženy s cukrovkou prvního typu či jiným onemocněním, například celiakií nebo revmatoidní artritidou. Za velmi závažný rizikový faktor bývá považováno kouření.

„Gravidní ženy, u nichž bude zjištěna některá z chorob štítné žlázy, budou sledovány v endokrinologické poradně a v případě potřeby adekvátně léčeny,“ zdůrazňuje lékařka Sylvie Špitálníková, odbornice v oboru endokrinologie.

O možnosti testů nevědí

Podle zkušeností regionálních gynekologů z Havlíčkova Brodu ovšem budoucí rodičky o možnosti takových důležitých testů mnoho nevědí, a málokdy se stane, že by o něj požádaly samy.

„V minulosti existoval jeden grantový program, který ženám takové vyšetření umožňoval, ale pak skončil, tuším, pro nedostatek peněz. V současné době těhotným ženám gynekologové odebírají vzorky automaticky a posílají na vyšetření,“ upřesňují regionální gynekologové. Ovšem různé poruchy štítné žlázy nejsou konkrétně v našem regionu nějaký výrazný problém, který by měl udržovat lékaře v pohotovosti.

Skryté nebezpečí

„Já o žádných vyšetřeních takového typu nevím a nepovažovala bych za nutné ho podstoupit. Nemám žádné problémy, přibírám přesně podle tabulek,“ konstatuje spokojeně budoucí rodička paní Jana.
Podle internistů a gynekologů poruchy štítné žlázy probíhají skrytě, mnohdy zůstanou dlouhou dobu nepoznány, a tak mohou nepříznivě ovlivnit zdravotní stav matky i dítěte.

Neléčené či nesprávně léčené poruchy funkce štítné žlázy mohou být spojeny s předčasným porodem, komplikovaným porodem, nízkou porodní hmotností dítěte, vývojovými vadami či poruchami vývoje dítěte.
„Změny funkce štítné žlázy u mnoha žen komplikují průběh poporodního období. Příznaky autoimunitního zánětu štítné žlázy a poruchy její funkce se mnohdy projeví až v tomto období. U těchto těhotných žen byl popsán častější výskyt depresí,“ varuje primář gynekologie.

Léčba není složitá

Léčba poruch štítné žlázy není složitá, ale čím dříve se s ní začne, tím lepší jsou její výsledky. Většinou spočívá v doplnění chybějících hormonů štítné žlázy, jejich podáváním v tabletách. Tato léčba v žádném případě dítě nepoškozuje, ani nemá vedlejší účinky na organismus matky. Včasné zachycení poruch funkce štítné žlázy u žen plánujících těhotenství či těhotných žen má velký význam nejen pro zdraví ženy a správný průběh gravidity a porodu, ale také pro zdraví narozených dětí.

Které ženy je třeba vždy vyšetřit podle doporučení odborných společností?
„Podle platných doporučení jsou nyní vyšetřovány zejména ženy, které se v minulosti léčily s onemocněním štítné žlázy, těhotné, jejichž přímí příbuzní trpěli nebo trpí chorobou štítné žlázy. Ženy se strumou nebo jinými klinickými příznaky onemocnění štítné žlázy; pacientky s jinými chorobami (diabetes 1. typu, celiakie a podobně, ženy, které se léčí pro neplodnost, ženy, které potratily či předčasně porodily; ženy po ozáření krku, ženy s pozitivními protilátkami proti tkáni štítné žlázy, pokud o tom vědí,“ vysvětluje lékařka Špitálníková a pokračuje: „Avšak naše i zahraniční studie ukázaly, že vyšetřování pouze rizikových skupin žen nestačí. Při vyšetřování pouze žen rizikovými faktory unikne pozornosti důležitá část žen s významnou abnormalitou; v našem souboru téměř 3 tisíc těhotných by to bylo (podle volby faktorů) přibližně 44-70 procent těhotných žen, které si již zasloužily sledování a léčbu,“ konstatuje lékařka.

V současné době probíhá vyhodnocování výsledků pilotních studií VZP, kterých se účastnila i brodská nemocnice, a jednání mezi zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi o případném plošném vyšetřování těhotných žen.

Plošný screenink třikrát

Plošný screening chorob štítné žlázy byl v našem regionu prováděn celkem třikrát.

„Od 01.01.2004 -31.08.2008 byl tento projekt hrazen z grantových prostředků, které mi poskytli na II. interní klinice v Hradci Králové (profesor Jiří Horáček, CSc. spolu s přednostou této kliniky profesorem J. Malým, CSc.). Spolu s profesorem Horáčkem jsme následně prováděli endokrinologické vyšetření pozitivně screenovaných těhotných žen v endokrinologické ambulanci II. interní kliniky FN v Hradci Králové,“ popisuje postup odborného projektu lékařka Špitálníková.

Další kontrola v Hradci proběhla za 3 měsíce po porodu. Pacientky byly v mezidobí kontrolovány v endokrinologické ambulanci v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kde jsou sledovány.

„Tato studie byla první studií v České republice provedenou na neselektované populaci těhotných žen jednoho regionu. Na základě získaných výsledků bylo naše pracoviště vybráno do pilotních studií VZP, a to od 01.01.2009-31.12.2009 a 01.09.2010-31.12.2010. Odborné společnosti, které prováděly výběr pracovišť, zaujaly naše výsledky z předchozí velké studie, výborná spolupráce mezi endokrinologem, gynekology, praktickými lékaři i laboratořemi a existence specializované endokrinologické ambulance pro těhotné ženy,“ zdůrazňuje Špitálníková.