Při vyšetření tlustého střeva nemusí pacient trpět. Inhalační anestéze pro bezbolestný průběh vyšetření tlustého střeva, taková je nová nabídka nadstandardní péče nehrazené ze zdravotního pojištění na interním oddělení Nemocnice v Havlíčkově Brodě.

„Od září na endoskopickém pracovišti interního oddělení začínáme používat inhalační přípravek Entonox při kolonoskopických vyšetřeních. Tento přípravek je velmi dobře snášen pacienty, v porovnání s dosud používanými preparáty,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.
Entonox je směs medicinálních plynů. Jedná se o vysoce účinné analgetikum se sedativním učinkem. Používá se pro úlevu od bolesti při krátkodobých zákrocích, například při zmiňované kolonoskopii.

„Podává se přes inhalační masku. Pacient vdechuje směs plynů dávkovanou nádechovým ventilem. Pacient si sám drží masku, z níž inhaluje entonox, což minimalizuje riziko předávkování,“ pokračovala mluvčí a vysvětlila, že v případě, kdy pacient vdechne více entonoxu, než je nutné, pacientovi odpadne maska, a přeruší se tak podávání přípravku.

Metoda je bezpečná
„Analgetický učinek nastupuje již po čtyřech nebo pěti vdechnutích a maxima dosahuje po dvou minutách. Podává se po dobu vyšetření. Po ukončení inhalace se Entonox rychle odbourává z těla,“ upřesnila mluvčí.
Metoda je podle ní zcela bezpečná, má málo vedlejších účinků, jakými jsou například ospalost, sucho v ústech, točení hlavy nebo euforie. Účinek odezní do dvou až tří minut po ukončení inhalace.

„Pacient může například řídit auto už třicet minut po ukončení výkonu, narozdíl od dosud používaných léků,“ zdůraznila mluvčí.
Vzhledem k tomu, že přípravek není hrazen zdravotními pojišťovnami, pacient si ho hradí sám, a to částkou 500 korun.