Na svět přišel Jakoubek akutním císařským řezem za použití kleští. Po porodu užíval on i matka žilně antibiotika. Jakoubek byl hned po porodu týden na JIP v inkubátoru pro silnou infekci na mozku, byl oteklý, měl problémy s dýcháním. Nevyvíjel se, byl pomalý, zhruba ve dvou letech u něho dětská lékařka diagnostikovala autismus.

Rodina našla specialistu lékaře Josefa Šmardu. Ten doporučil injekce biomodulační léčby Jana Šuly. Po konzultaci rodina ví, jak je tato léčba podstatná pro Jakoubkovo uzdravení, ale také, že je to léčba nesmírně nákladná.

„Je to nad naše možnosti. Nechceme se vzdát, proto jsme se rozhodli oslovit co nejširší veřejnost, firmy, kamarády, přátele i charitativní organizace a požádat o pomoc,“ prosí Kunáškovi.

Prostředníkem mezi rodinou a dárci se stalo Občanské sdružení Dobrý skutek, které vystaví každému dárci darovací smlouvu a také garantuje, že všechny finanční dary použije na úhradu potřebných injekcí pro malého Jakuba. Na internetových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek si Jakoubka našli i pořadatelé Motodění.

V době konání akce, koná se 13. srpna, budou kasičky na podporu Jakubovy léčby v přibyslavském kostele a pak u vstupu v Dolní Jablonné, kde se bude Motodění konat.

Občanské sdružení Dobrý skutek bylo založeno 21. 4. 2005 za podpory společnosti Broker Consulting a Jágr Team. Sdružení umožňuje podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se neobejdou.