Jsou zařízení pro seniory bezpečná, nebo se do nich může dostat prakticky každý? Vchodové dveře, které mohou otevřít výhradně „domácí“, služby na recepci, proškolený personál, který si všimne cizích osob. To jsou některé způsoby, jimiž se snaží provozovatelé domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou (DPS) zajistit bezpečnost klientů. Nepozornost, možnost snadného vstupu nepovolaných osob do objektu, to bylo možná příčinou tragického úmrtí obyvatelky DPS v Ledči nad Sázavou. Podle tamních obyvatel bylo zařízení doslova „průchoďákem“, kam se mohl dostat kdokoliv.

„Na našem domově s pečovatelskou službou se vchodové dveře přes den zavírají, na noc se zamyká. Zvenčí není klika, stejně tak by se nikdo cizí neměl dostat k obyvatelům do bytu,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkův Brod Magdalena Kufrová.

Návštěvy se mají hlásit
Vedení sociálních služeb města pořádá pravidelné besedy s klienty na téma osobní bezpečnost. Ještě přísnější pravidla pro návštěvy panují v havlíčkobrodském domově pro seniory Reynkova. Domov se přes noc zamyká, ve dne je v recepci stálá služba, které by se měly veškeré návštěvy ohlásit. Pokud tak neučiní, jsou pracovníci recepce podle ředitelky Kufrové instruováni, jak postupovat.
DPS má i město Přibyslav. „Vchodové dveře jsou zabezpečeny, cizí člověk by se neměl dostat dovnitř jen tak. Ovšem po tom, co se stalo v Ledči nad Sázavou, necháme prověřit zabezpečení objektu,“ uvedl starosta Přibyslavi Jan Štefáček.
„Já se doma zamykám. Děti se ohlásí předem, na cizí nejsem zvědavá,“ řekla jedna z obyvatelek přibyslavského DPS, která si jméno uvést nepřála.

S poněkud podivným přístupem se Deník setkal v Krucemburku u osoby, která zvedla telefon na čísle pečovatelské služby. „Jste zbytečně pesimističtí. Negativní myšlení tragické události jen přivolá, nesmíte na to myslet, člověka potká jen to, co si sám přivolá,“ sdělila se smíchem osoba, která se nepředstavila. Ale už neprozradila, jak seniory před násilníkem může ochránit pozitivní myšlení. Krucemburský domov s pečovatelskou službou má u vchodu prý obyčejnou kliku, stejně jako jednotlivé byty.

S darebáky a zloději máme osobní zkušenost,“ říkají pečovatelky ze Ždírce nad Doubravou.
Tento domov byl dlouho přátelsky přístupný bez problémů, než ho navštívili zloději a ukradli počítačový monitor. Pak se situace radikálně změnila. Vchodové dveře se zavírají, klíč mají jen povolané osoby. Kdo chce dovnitř, musí zvonit. Jednou za měsíc pořádají pečovatelky s obyvateli besedy na téma osobní bezpečnost. Domov se zvláštním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde žijí klienti postižení Alzheimerovou nemocí a demencí, je prakticky uzavřený s ohledem na vážnost onemocnění klientů. Pokud chce někdo cizí dovnitř, musí zazvonit na službu. Domov v Břevnici je odloučeným pracovištěm domova pro seniory U Panských v Havlíčkově Brodě.

Otevřené zařízení
„Domov se zavírá jen na noc, návštěvám ve vstupu nebráníme, jsme otevřené zařízení. Nemáme recepci, ale jsme tak malý domov, že si cizího člověka na chodbě všimneme. Na pokojích bydlí několik klientů pohromadě, personál je v otázce bezpečnosti proškolený“, říká ředitelka domova Hana Hlaváčková a dodává, že plánuje vedení domova uspořádat setkání s klienty a upozornit je, aby dodržovali zásady bezpečnosti.

Podle starosty Věžnice Josefa Málka je v zařízeních, jako jsou domovy s pečovatelskou službou někdy problém zajistit, aby se dovnitř nedostal někdo se zlým úmyslem, pokud na to nebudou dbát sami obyvatelé.

Někteří klienti jsou nepoučitelní
„V Domově sv. Floriána je pečovatelská služba jen po omezenou dobu. Dům by se měl zamykat ve dne i v noci. Obyvatelé mají vlastní klíče. Upozorňujeme je, aby dodržovali domovní řád a dům zavírali, ale někteří jsou nepoučitelní,“ povzdechne si starosta.
„Náš domov s pečovatelskou službou se zamyká. Klíče mají jen pečovatelky a obyvatelé. Kdo chce dovnitř, musí zazvonit a ohlásit se přes dorozumívací zařízení. Nedávno jsme na téma osobní bezpečnost uspořádali také besedu s policisty. Domov důchodců se na noc zamyká, přes den je na recepci služba,“ informuje ředitel světelských Sociálních služeb města Josef Hnik.