Za první pololetí roku 2011 zaznamenal Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod nejlepší hospodářský výsledek ve své historii, dosáhl zisku sedmi milionů korun.

„Přestože celkové tržby poklesly o 8,5 milionu korun, zejména kvůli snížení tržeb za zboží, například šlo o nealkoholické nápoje jiných výrobců, ale i kvůli nižším průměrným cenám piva, u kterého při růstu výstavu o 8,8 % proti stejnému období loňského roku vzrostly tržby jen o 3,3 milionu korun, podařilo se nám dosáhnout odpovídajících úspor i v nákladech, které klesly o 8,9 milionu korun. Vliv na oba poklesy mělo především správné rozhodnutí změnit způsob distribuce piva Rebel v Brně,“ řekl Josef Racek, člen představenstva zodpovědný za investice.

Nárůstu výstavu dosáhli v pivovaru za výjimečných podmínek, kdy v těsné blízkosti vyrostl úplně nový průmyslový pivovar, nikoli minipivovar. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod se tak dostal do daleko náročnějšího konkurenčního prostředí, než je v Česku obvyklé. Navýšení odbytu piva bylo rozhodující pro dobré hospodářské výsledky.

Čpavek je pryč
Pivovar v Havlíčkově Brodě systematicky investuje do své budoucnosti. Věnuje značné prostředky do nových technologií, které přinášejí záruku vysoké kvality výrobků, ale i úspory výrobních nákladů.

„Nemalá část prostředků je věnována na eliminaci negativních vlivů na životní prostředí. V průběhu prvního pololetí jsme rekonstruovali chlazení ležáckých sklepů a spilek v rozsahu téměř sedmi milionů korun. Nahradili jsme více než šest tisíc kilogramů nebezpečného chladiva, čpavku, za naprosto bezpečné chladivo, které neohrožuje zdraví lidí při eventuální havárii, ale ani neohrožuje životní prostředí. Zároveň nový řídicí systém chlazení umožňuje v automatickém režimu řídit kvasný proces s přesností jednoho stupně Celsia,“ pokračoval Racek.

Pivovar uvedl nákladem pěti milionů korun do provozu i nový informační systém akciové společnosti, který pracuje s využitím nejnovějších produktů jak v oblasti programového vybavení, tak i v oblasti hardwarového zajištění. „Při snížení pracnosti zároveň umožňuje daleko rychlejší a podrobnější analýzu aktuální situace společnosti tak důležitou pro přehled a rozhodovací proces vedení pivovaru. Důležitý je i velice pozitivní vliv na řízení kvality vyráběného produktu,“ vysvětlil Racek.

Ještě v tomto roce chtějí v Brodě zavést vyšší a modernější stupeň automatizace řízení výrobních procesů na varně a kvašení piva. Dojde tak k vyloučení faktoru chyb člověka, který jiným způsobem vyloučit zcela ani nelze.

Měšťanský pivovar v Havlíčkově Brodě vyrábí piva značky Rebel v širokém sortimentu. Základem je používání těch nejkvalitnějších surovin, zejména sladu, ale i ostatních přímých vstupů. To spolu s tradičním způsobem výroby a moderními investicemi zajistí další rozvoj pivovaru.

Autor: Milan Pilař