„Na počátku roku jsme, po vypracování stavební dokumentace k parcelám, uzavřeli smlouvu s firmou ČEZ o položení silového vedení pro rozvod elektřiny. Smlouva nám umožnila zajistit instalaci kabelu zdarma, obec musela zaplatit pouze jističe v hodnotě 50 tisíc korun. Podmínkou bylo, že do konce května vybudujeme kanalizační a vodovodní přípojky,“ říká starosta Ondřej Čapek.

Obecní zastupitelstvo vypsalo výběrové řízení na vybudování přípojky. Hlavním kritériem se podle starosty stala cena. Celkem se do soutěže přihlásilo pět firem. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma z Luže.

Cenu se podařilo snížit

„Práce na zasíťování proběhly během května. Konečnou cenu se nám podařilo díky dobré součinnosti s firmou, důslednému dozoru nad provedením stavby a ušetřením některých prací celkově snížit o 50 tisíc korun. Fakturováno nám tedy bylo 1,350 milionu korun,“ upřesňuje starosta. Čez pak položil kabel silového vedení. Práci pro ní prováděla firma VČE montáže. „Díky dobré součinnosti s ní jsme se rozhodli zrealizovat s touto firmou i položení kabelu pro veřejné osvětlení. Na něj byla v projektu vyhrazena částka 500 tisíc korun, skutečná cena této investice nakonec byla necelých 160 tisíc korun a to díky za pomoc při zprostředkování spolupráce Ladislava Kalvody,“ popisuje starosta další postup prací.

Nyní zbývá vybudovat plynové přípojky a místní komunikace. Dosavadní tři majitelé parcel se podle starosty už vyjádřili, že o plynovou přípojku zájem nemají. „Nyní proto bude na rozhodnutí zastupitelstva, zda budeme pozemky plynofikovat. Komunikaci plánujeme zbudovat až po postavení rodinných domků, aby nebyla poškozena během jejich výstavby,“ konstatuje starosta.

Z pěti parcel jsou prodané dvě parcely, jedna je soukromá, dvě se stále nabízejí k prodeji. „Cenu zastupitelé stanovili ve výši 100 korun za metr2, v případě většího počtu zájemců bychom se rozhodli pro toho, kdo by nabídl nejvyšší cenu,“ upřesňuje starosta Čapek. Jak zdůrazňuje, velmi náročnou záležitostí ovšem bude financování celé akce.

Klesá ochota státu dotovat

„Po náročném jednání se nám podařilo získat od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci 50 tisíc korun na parcelu. Celkem tedy máme schváleno 250 tisíc korun. administrativní náročnost řízení stále roste a klesá ochota státu poskytovat finance,“ povzdechne si starosta. Jak ale vzápětí dodává, podařilo se obci ve spolupráci s Ivanou Šimonovou z Odboru životního prostředí na Městském úřadu v Chotěboři souboj s „úředním šimlem“ ministerstva zvládnout. Pro zainvestování celé akce využije Víska i dotaci, kterou se v tomto roce podařilo získat z Programu obnovy venkova, a to ve výši 111 tisíc korun. „Na uhrazení zbylé části zasíťování budeme nuceni vzít si úvěr,“ dodává starosta.