„Rekonstrukce ulice Jihlavská řeší úpravy uličního prostoru v úseku od křižovatky s ulicí Lidická, po křižovatku s ulicí Nad Tratí. Cílem rekonstrukce bylo celkové zlepšení stavebně – dopravního řešení zájmového úseku a zvýšení bezpečnosti dopravy,“ informuje Pavel Sláma, referent odboru rozvoje města Havlíčkův Brod.

Celková délka upravované plochy je podle Slámy 708 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce komunikace šíře šest metrů, chodník v šířce dvou metrů, parkovací stání, zelené plochy a nové dopravní značení.

Na místě bylo podstaveno 47 parkovacích stání, z toho tři pro vozidla tělesně postižených. „Součástí úprav je také zřízení nového veřejného osvětlení a opravy stávajících vedení vodovodu a kanalizace podle požadavků správce,“ doplňuje referent.

Opravy vodovodu a kanalizace jsou financovány vlastníkem zařízení – společností VAK Havlíčkův Brod. Ostatní práce hradí město Havlíčkův Brod z vlastního rozpočtu.

Zhotovitelem stavby je na základě zadávacího řízení společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. První se uskutečnila v loňském roce.

Jednalo se o úsek od křižovatky Jihlavské ulice s ulicí Nad Tratí po křižovatku ulic Jihlavská – Sekaninova. Druhá etapa probíhala letos od křižovatky ulic Jihlavská – Sekaninova po křižovatku s ulicí Lidická.

„Práce na stavbě byla zahájena vloni 13. července odstraněním stávajícího krytu vozovky. Na konci listopadu 2010 byla první etapa dokončena a uvedena do předčasného užívání. Úplné dokončení stavby se předpokládá do letošního 20. září. Celková cena hrazená městem Havlíčkův Brod je třicet tři milionů korun,“ upřesňuje Pavel Sláma.