Úpravu provedli dělníci specializované firmy z Velké Losenice.

Unikátní operaci provedli dělníci za použití pěti silných heverů. Veškeré práce ale probíhaly uvnitř stavby. Při pohledu z chodníku není vůbec patrné, že by se střechou věže nějakým způsobem manipulovalo.

Úpravy se děly skrytě

Původní záměr počítal s úpravami za otevření celé věžní střechy, ale nakonec se odborníci rozhodli provést veškeré práce uvnitř, už s ohledem na výši nákladů. Přibyslavská věž prochází celkovou náročnou rekonstrukcí. Dělníci už opravili tesané schody a vyměnili ztrouchnivělé trámy. Zbývá zhruba třetina tesařských a polovina truhlářských prací, natírat střešní kopuli budou horolezci. Barva kopule by měla zůstat původní. „Je zajímavé, že především plechové prvky střechy jsou ve velmi dobrém stavu,“ podotýká starosta Přibyslavi Jan Štěfáček Celkové náklady by měly dosáhnout částky dva a půl milionu korun. Věž by měla být opravena koncem září, ale městský úřad v Přibyslavi počítá s tím, že by věž mohla být přístupna už v době zářijových Přibyslavských slavností v první polovině září.

Rekonstrukci věže původně přibyslavská radnice plánovala ve velkolepém stylu. Jenže s ohledem na finanční možnosti dojde nakonec jen k opravě interiéru, především schodiště a výměně starých ztrouchnivělých trámů. Na rekonstrukci věže získalo město Přibyslav dotace ve výši 620 tisíc korun od Ministerstva kultury. Ostatní prostředky investuje město. Oficiálním vlastníkem věže je římskokatolická církev, která ale neměla na rekonstrukci peníze. Proto nechala převést věž na město Přibyslav, které narozdíl od církve má větší možnosti žádat o státní dotace. Přibyslavská věž pochází z roku 1497. Původně byla vyšší o ochoz. Jenže ten zmizel po velkém požáru roku 1767, tím také věž přišla o vyhlídku.

V současné době si její interiér mohou návštěvníci prohlížet aspoň virtuálně, a sice za pomoci kamery, jejíž záznam je k dispozici na přibyslavských webových stránkách.