Nachází se mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, asi 10 kilometrů severně od výjezdu 112 dálnice D1, v nadmořské výšce 560 metrů, nedaleko obce Okrouhlička na Havlíčkobrodsku. Na několika stanovištích v okolí je umístěno cca 130 včelstev v celkem 4 úlových soustavách. Činnost pracoviště sestává z plnění úkolů mateřského ústavu, to je šlechtitelské činnosti; produkce matek, matečníků a oddělků pro včelaře a získávání včelích produktů - zejména medu. Od roku 2009 je práce zajišťována jedním zaměstnancem s letní brigádnickou výpomocí.

Samotný Ústav včelařský je soukromá společnost, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a vzděláváním v oboru chovu včel a včelích produktů.
Laboratoře ústavu poskytují také komerční služby, jako diagnostika včelích nemocí, analýzy včelích produktů. Pořádá i specializované kurzy pro včelaře.
Prodává zejména vlastní výrobky. Tradiční specialitou je Dolská medovina.

Dol je malá usedlost na katastru obce Máslovice, severně od Prahy. Tento výzkumný ústav včelařský byl založen už v roce 1919. Ústav vlastní zhruba 1000 včelstev umístěných po celé ČR v sedmi lokalitách s různými snůškovými a klimatickými podmínkami. K hospodářství patří 6 hektarů vinic a přes 10 hektarů pokusných pozemků. Řeší řadu výzkumných projektů podporovaných ministerstvy zemědělství, životního prostředí a školství. Spolupracuje se Státní veterinární správou, Českým svazem včelařů a řadou mezinárodních institucí.

Vedle výzkumu se ústav zabývá též vývojem a výrobou. Pořádá též přednášky a kurzy pro včelaře, žáky základních, středních i vysokých škol i pro veřejnost. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., má akreditovanou zkušební laboratoř.

Laboratoř byla ředitelem Státní veterinární správy rovněž jmenována Referenční laboratoří pro nákazy včel.