Její nejdůležitější částí bylo odstranit náklon věže, jejíž špička byla zhruba o čtyřicet centimetrů odchýlena od svislé osy věže. Turisté se dovnitř ale zatím nepodívají.

„V rámci první etapy rekonstrukce se stavební úpravy prováděly uvnitř věže. Nejdůležitější byla stabilizace věžní báně, dále pak následovaly úpravy stropů a schodiště,“ upřesnil starosta Jan Štefáček. Úpravu báně provedli dělníci specializované firmy z Velké Losenice.
Unikátní operaci provedli dělníci za použití pěti silných heverů. Veškeré práce ale probíhaly uvnitř stavby. Při pohledu z chodníku není vůbec patrné, že by se se střechou věže nějakým způsobem manipulovalo.

Nové rozvody

Dělníci už opravili tesané schody a vyměnili ztrouchnivělé trámy. To znamenalo náročné tesařské a truhlářské práce. Střešní kopuli natřeli horolezci. Barva kopule zůstala původní. „Je zajímavé, že především plechové prvky střechy jsou ve velmi dobrém stavu,“ podotkl starosta. Celkové náklady by měly dosáhnout částky dva a půl milionu korun. Tím ale práce uvnitř objektu nekončí. Turisté se dovnitř zatím nepodívají. „Další na řadě bude nové elektrické vedení. Elektřina sice uvnitř věže zavedena byla, ale současný stav vedení už neodpovídá modernímu projektu rekonstrukce. Radnice už brzy uspořádá výběrové řízení na firmu, která provede veškeré odborné práce ohledně nové elektroinstalace,“ doplnil starosta. Věž by tak měla být turistům přístupná až v průběhu měsíce října.

Rekonstrukci věže původně přibyslavská radnice plánovala ve velkolepém stylu. Jenže s ohledem na finanční možnosti došlo nakonec jen k opravě interiéru, především schodiště a výměně starých ztrouchnivělých trámů. Na rekonstrukci věže získalo město Přibyslav dotace ve výši 620 tisíc korun od Ministerstva kultury. Ostatní prostředky investuje město.

Oficiálním vlastníkem věže je římskokatolická církev, která ale neměla na rekonstrukci peníze. Proto nechala převést věž na město Přibyslav, které narozdíl od církve má větší možnosti žádat o státní dotace. Přibyslavská věž pochází z roku 1497. Původně byla vyšší o ochoz, jenže ten zmizel po velkém požáru roku 1767, tím také věž přišla o vyhlídku.

V současné době si její interiér mohou návštěvníci prohlížet aspoň virtuálně, a sice za pomoci kamery, jejíž záznam je na přibyslavských webových stránkách.