Nápad zřídit sbírku padl na únorovém setkání obyvatel s vedením obce. V té době visela nad školou hrozba zrušení druhého stupně, neboť zadlužená obec měla sama vůči své škole velký vnitřní dluh.

Z administrativních důvodů se vyhlášení sbírky neustále protahovalo, změn doznal i post ředitelky školy, kterou se na počátku prázdnin stala Marie Opršálová. Teprve v červenci zažádala škola s obcí o vypsání veřejné sbírky, která byla k 1. srpnu oficiálně ustanovena.

„Sbírka je určena na podporu provozu školy. V nejbližší době chceme spustit propagaci této sbírky nejen mezi rodiči dětí, které naši školu navštěvují, ale také prostřednictvím letáků na poště, na vývěsce obce, v okolních spádových školách a možná i v prodejně. Letáky rozneseme také do všech domácností v obci,“ informovala ředitelka školy Marie Opršálová.

Nejmenší devítiletku v kraji Vysočina, kterou navštěvuje 69 žáků, se obec rozhodla zachovat i přesto, že se potýká s finančními problémy, které se teprve nedávno podařilo stabilizovat pomocí refinancování jejích úvěrů.

„Zachování menších venkovských škol je důležité, je dobré podporovat školu rodinného typu, kde lze k žákům přistupovat individuálně, máme větší přehled o dětech, lépe se řeší i problémy, protože je známe osobně,“ uzavřela ředitelka.