Přestože zastupitelstvo města na svém nedávném zasedání jednoznačně odmítlo případné slučování havlíčkobrodského gymnázia a zdejší Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a hejtmanství Kraje Vysočina zároveň přislíbilo, že se názorem představitelů Havlíčkova Brodu bude řídit, obavy pedagogů o samostatnost škol trvají i nadále.

Krajský úřad jako zřizovatel gymnázia má totiž dnes jmenovat konkursní komisi, která vybere nového ředitele školy. Ten ale bude jmenován zřejmě pouze na dva roky. A právě to se mnoha lidem nelíbí. „Podle toho, že má být zvolen pouze na dva roky, usuzujeme, že kraj i nadále počítá se slučováním obou zařízení,“ konstatoval jeden z učitelů, který si nepřál být jmenován.

Ani hejtmanství ostatně možnost, podle které by právě spojení obou institucí mohlo přijít na jednání v poměrně brzké době, v nimulých dnech zcela nevyloučilo.

„Uvidíme, jak bude vypadat nový systém financování vzdělávání. Zda bude přínosné pro regiony či nikoliv. Podle mého názoru se s ním ale budou větší subjekty srovnávat lépe, než ty menší,“ připustila nedáno krajská radní pro školství Marie Kružíková.

Poradcem při výběru nového šéfa gymnázia má být také jeho nedávný ředitel Milan Novák, který odešel za poměrně zvláštních okolností. Mezi veřejností se proslýchá, že se proti němu podstavili mnozí členové učitelského sboru.

Kandidáta už mají

„Absolutně nechápeme, proč by u výběrového řízení měl asistovat,“ podivoval se nad tímto výběrem jeden z učitelů. Tentýž zdroj také včera připustil, že učitelé již mezi sebou mají favorita, který bude na ředitele kandidovat.

„Myslím, že za ním stojí většina sboru a do konkurzu s největší pravděpodoností půjde i přes omezené trvání mandátu,“ dodal jeden z učitelů gymnázia.

Proti spojování škol brojí i veřejnost. Městem dokonce kolovala i petice, ve které lidé požadovali zachování současného stavu. Organizátorům se na ni podařilo shromáždit zhruba 1200 podpisů.„Nezaznamenal jsem žádný důvod, kvůli kterému by měly být školy sloučeny,“ uvedl jeden z organizátorů petice Jan Schneider z Havlíčkova Brodu.