Město Přibyslav má celkem jedenáct místních částí. „Pravdou je, že část našich obci bude v blízké budoucnosti vyžadovat komplexní regeneraci, především pak Česka Jablonná, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí a částečně i Dobrá a Keřkov. Zároveň budou i ostatní obce vyžadovat péči a určité finanční prostředky. Proto velmi dobře važme, kam budeme v době, kdy startujeme investici do rekonstrukce ZŠ a školky, dávat ostatní volné prostředky,“ zdůrazňuje místostarosta městského úřadu v Přibyslavi Martin Kamarád.

V příštím roce dojde podle místostarosty k prvnímu konkrétnímu kroku vycházejícímu z pozemkových úprav. A to ke stavbě protipovodňových opatření spojených se stavbou cesty v katastrálním území Dolní Jablonná v celkové ceně 16 milionů korun z protipovodňových prostředků Ministerstva zemědělství. „Zároveň se snažíme o prosazeni opravy cesty Dolní Jablonná – Dvorek z prostředků Státního zemědělského investičního fondu,“ informuje místostarosta.

Chodník v Dobré se komplikuje

V obcích Dobrá a Keřkov se dlouhé roky neinvestovalo do komunikaci, protože přibyslavská radnice doufala, že se zde podaří vybudovat splaškovou kanalizaci.

„Dnes je zřejmé, že v nejbližších letech bude výstavba kanalizace limitována nedostatkem finančních prostředků,“ připomíná místostarosta. Proto došlo v Dobré k poptávkovému řízení na projektanta chodníku podél komunikace I. třídy.

„Rada nakonec projektanta pro zhotoveni projektu neschválila a pověřila mě zadat studii, která by našla způsob, jak vyřešit pohyb chodců do Přibyslavi a zároveň i k místní autobusové zastávce,“ upřesňuje místostarosta. Kromě chodníku chce radnice v Přibyslavi řešit v Dobré i problémy s přívalovou vodou v jedné části obce.

To, co podle místostarosty komplikuje řešení stavby chodníku v Dobré, je fakt, že do rozhodování o jeho konečné podobě vstupuje příliš mnoho zainteresovaných stran. A to jak Ředitelství silnic a dálnic, tak i Policie ČR. „Přesto doufáme že se nám tento zásadní a životy ohrožující problém podaří vyřešit v roce 2012,“ konstatuje místostarosta.

V Keřkově ve spolupráci s Jednotou natřeli a opravili střechu na budově místní knihovny a klubovny. „Bohužel zatím nerealizujeme opravu protipovodňového žlabu nad návsí, neboť musíme počkat na projektovou dokumentaci, povolení a stavbu vodovodní přípojky pro nové parcely,“ vysvětluje místostarosta. Další opravy komunikací jsou plánovány v Obci Ronov nad Sázavou a v Utíně, kde Správa a údržba silnic Kraje Vysočina provádí opravu silnice směrem na Stříbrné Hory.