Ústav sociální péče pro dospělé ve Věži na Havlíčkobrodsku otevře brány svého areálu veřejnosti v úterý od 10 hodin. Domov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina.

Kapacita zařízení je 80 klientů, převážně střední generace, z 50 procent muži, z 50 procent ženy. Posláním je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jímž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osob, při zachování lidské důstojnosti a snahy o sociální začlenění osob.

Domov podporuje klienta v získání vlastní identity, v zachování a rozvoji dovedností, které směřují k soběstačnosti osob. Vytváří klientům domácí prostředí, kde mohou klienti uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.

„Poradna Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Havlíčkově Brodě si Den otevřených dveří naplánovala na zítřek. Po celý den se mohou zájemci seznamovat s činností poradny a s nabídkou kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené,“ informuje za vedení Svazu neslyšících Jiřina Kocmanová.

Domov důchodců Ždírec u Polné, který v současné době sídlí v Havlíčkově Brodě u nemocnice, neboť jeho původní prostory procházejí rekonstrukcí, zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 13. října od devíti hodin. Jeho posláním je podle ředitelky Martiny Matějkové poskytovat sociální služby seniorům převážně z Kraje Vysočina, kteří nemohou žít doma z důvodu snížené soběstačnosti. Usiluje o zachování jejich přirozených kontaktů a podporuje jejich stávající dovednosti v péči o sebe sama, nabízí pomoc při uplatňování jejich práv a zájmů, a umožňujeme důstojné završení života. Organizace poskytuje stravování, ubytování, ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče, poradenství.

Podporují kvalitu života

Oficiálně začal Týden sociálních služeb už v pondělí 10. října pod heslem „Podporujeme kvalitu života“. Jedná se v pořadí už o třetí ročník Týdne sociálních služeb ČR. Projekt vyhlášený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) potrvá až do neděle a nabídne řadu aktivit, jejichž společným cílem je představit veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb. Ti pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci přibližně 700 000 uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to formou, která zachovává lidskou důstojnost, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

V rámci týdne sociálních služeb již podruhé proběhne vyhlášení výsledků celostátní výtvarné soutěže „Šťastné stáří očima dětí“, na které se jako vyhlašovatelé kromě APSS ČR a MPSV podílejí také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí ČR. Přes dvě stě subjektů poslalo do soutěže více než 1400 prací.

Autorům vítězných děl předají dnes ve třináct hodin v budově MPSV (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2) ocenění ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, a také akademický malíř Kristian Kodet.