V současné době je toto zařízení na Vysočině jediné, které klienty tohoto typu přijímá.

Zřizovatelem zařízení je Kraj Vysočina. „Zařízení existuje od roku 2003, máme osmdesát klientů, polovinu obyvatel tvoří muži, druhou polovinu ženy. Posláním Domova ve Věži je zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc v přirozeném sociálním prostředí,“ informovala ředitelka domova Jaroslava Kadlecová.

Domov ve Věži je v Kraji Vysočina jediným svého druhu, který se zaměřuje na klienty chronicky duševně nemocné, příjem těchto klientů do domovů pro seniory běžného typu sociální zákon zakazuje. Proto není divu, že na umístění do Domova je sáhodlouhý pořadník.

Na umístění čeká stovka zájemců

„V České republice je takových zařízení minimum. Na umístění do našeho Domova čeká asi stovka zájemců, z toho šedesát je z Kraje Vysočina. Bohužel, vyhovět všem žádostem nemůžeme,“ povzdechla si ředitelka Kadlecová.

Možnost prohlédnout si prostory Domova využila například Marie Vávrová. „Kdysi jsem v domově pracovala jako vrchní kuchařka. Dnes už jsem v důchodu. Jak vidím, za tu dobu, co jsem tady nebyla, se zařízení hodně změnilo. Prostory jsou nádherné,“ svěřila se paní Marie. Že se v Domově v posledních letech mnohé změnilo, potvrdila i ředitelka Kadlecová. „Původní počet klientů se snížil z pětadevadesáti na osmdesát. Tím se zmenšil i počet obyvatel na jednotlivých pokojích. Dnes máme pokoje maximálně dvou, tří a čtyřlůžkové,“ upřesnila ředitelka s tím, že veškeré podrobnosti o provozu zařízení, jeho historii a možnostech přijetí najdou zájemci na webových stránkách Domova.

Budova bývalého zámečku prošla i náročnou stavební úpravou. Kompletně byla vyměněna střecha, okna, probíhá rozsáhlá rekonstrukce stropů. Obyvatelé Domova se mohou těšit například z moderního systému kluboven a společenských místností. Mohou se v rámci možností sebevzdělávat, mají přístup k počítači a internetu. V jedné části objektu vzniklo oddělení pracovních terapií.

„Klientům věnujeme všestrannou péči. Snažíme se je maximálně podporovat, aby se nám podařilo alespoň některé z nich začlenit zpět do běžného života, protože jejich věkový průměr je 59 let, některým však ještě není ani třicet,“ sdělila ředitelka Kadlecová a zdůraznila, že se Domov snaží vytvořit klientům domácí prostředí, kde mohou uplatňovat vlastní vůli a samostatně se rozhodovat.

Plánují zřídit chráněné bydlení

Tomu má sloužit i nový projekt, na kterém vedení Domova ve Věži už léta pracuje, ale zatím se ho nedaří uskutečnit z finančních důvodů. Chtěli bychom v příštím roce vytvořit asi sedm míst chráněného bydlení. Klienti by se starali sami o sebe, vařili si, učili se samostatnosti. Domov by jim byl pouze konzultantem.Ve spolupráci s Fokusem Vysočina, neziskovou organizací zaměřenou na duševně nemocné, by vykonávali práci v chráněných dílnách. Ti nejzdatnější by pak měli reálnou šanci odejít mimo Domov a mít svou vlastní domácnost,“ přeje si ředitelka Kadlecová.

V současné době se Domov snaží alespoň zapojovat klienty do běžného života v obci a účastní se všech místních akcí. Domov je navíc otevřené zařízení, klienti mohou volně odcházet i přicházet. Na jaře chce vedení Domova nechat zrevitalizovat zámecký park, který by měl být otevřen i pro veřejnost.