Poradna tím vstoupila do akce Týden sociálních služeb, který se na Vysočině koná již potřetí. „Většinu těchto pomůcek jsme představili již na veletrhu sociálních služeb v Havlíčkově Brodě. Mezi novinky patří například sluchadla firmy Widex nebo speciální zesilovače firmy Anticer Plzeň,“ říká za vedení poradny Jiřina Kocmanová.

Například prostřednictvím osobního zesilovače může sluchově postižený nejen poslouchat rádio a televizi, ale také komunikovat s okolím.

Klientů přibývá

Další typ osobního zesilovače zase umožní handicapovanému dobře slyšet, aniž by používal tradiční sluchadlo, za které se někteří handicapovaní stydí nebo ho nemohou nosit ze zdravotních důvodů.

„Klientů nám v poslední době v poradně přibývá. Díky i pravidelným informacím v Deníku, si na nezájem stěžovat nemůžeme, ale co nám chybí, jsou finanční prostředky,“ posteskne si Kocmanová.

Jak upřesňuje, k nejdražším položkám, které Svaz neslyšících a nedoslýchavých za provoz poradny hradí, je nájemné. „Nájem nám automaticky roste, tak jako všude jinde. V současné době zaměstnáváme pouze jednoho pracovníka, a to za částku téměř symbolickou. Získávat peníze od klientů nebo z různé podnikatelské či obchodní činnosti ze zákona nesmíme. Jedinou šancí, jak uhradit nájem a služby s tím spojené, jsou sponzorské dary. S napětím očekáváme, co nám přinese příští rok,“konstatuje Kocmanová.

Proto i letos žádala poradna pro neslyšící město Havlíčkův Brod o finanční dotaci. Jak připomíná, podařilo se Svazu neslyšících v Havlíčkově Brodě získat od města například účelově vázanou dotaci v rámci projektu Město bez bariér.

„Uspořádali jsme v souladu s podmínkami dotace kulturně společenskou akci, která měla za cíl odstranit bariéry mezi světem neslyšících a osob zdravých a učit je vzájemně spolu komunikovat. Jak jsme ale zjistili, není nic výjimečného, že člověk slyšící vůbec netuší, jak mluvit s někým, kdo má sluchovou vadu,“ vypráví Kocmanová průběh netradičního společenského večera.

Podle Kocmanové nejsou neslyšící jedinou organizací, která je v současné době ve finanční tísni. „Ještě loni byla v našich prostorách otevřena poradna pro handicapované, která pomáhala klientům bez ohledu na typ postižení. Letos poradna skončila. Nejsou na ni peníze. Poradny tohoto typu ale končí z finančních důvodů na území celé republiky. Zůstanou zachovány ojediněle snad jen poradny v rámci kraje a ve velkých městech, Praze a Brně,“ popisuje Kocmanová situaci, v níž se dnes prakticky všechny poradenské organizace pro handicapované nacházejí.

Poradna pro neslyšící spolupracuje hlavně s externisty, kteří pro ni vykonávají svoji činnost zdarma. „Máme jednoho externistu, který navštěvuje klienty doma. Poradí, pomůže zajistit opravu sluchadel. Vesměs se jedná o klienty ve vysokém věku nebo nemocné,“ upřesňuje Kocmanová.