„Pro zkvalitnění a zvýšení sběru bioodpadu plánujeme na rok 2012 rozšíření sběru bioodpadu pro jednotlivé občany v rodinných i bytových domech do sběrných nádob velikosti 240 litrů. Rozšířením těchto sběrných nádob směřujeme na ještě vyšší a kvalitnější třídění bioodpadu v domácnostech, který končí v komunálním odpadu. Jedná se zejména o zbytky pečiva, skořápky z vajec, čajové sáčky a rostlinné zbytky z kuchyní a podobně,“ informoval místostarosta Bohumír Nikl. Firma ze Žďáru nad Sázavou nabízí tyto nádoby pro město zdarma do výpůjčky. Zájemci o výpůjčku těchto sběrných nádob na bioodpad se mohou hlásit buď na městském úřadě nebo přímo místostarostovi. Kromě toho je ve městě k dispozici ještě 50 kontejnerů.

Ušetřili desítky tisíc

Oddělený sběr bioodpadu zavedli ve Ždírci už v roce 2009. „Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že jdeme správným směrem. Dříve bioodpad skončil ve směsném komunálním odpadu. V roce 2009 bylo sebráno celkem 115 tun bioodpadu a v roce 2010 už to bylo 159 tun. Tím nám klesla produkce směsného komunálního odpadu v průměru o 7 procent, v roce 2009 až o 8 procent,“ zdůraznil místostarosta.

Úspora za poplatky uložení na skládku činila za rok 2009 a 2010 téměř 80 tisíc korun. „V letošním roce máme 20 sběrných míst na bioodpad a na těchto sběrných místech je 50 kontejnerů. Svoz bioodpadu je prováděn jednou za 14 dní, v měsících červen až srpen jedenkrát za týden,“ upřesnil místostarosta Nikl.

Do nádob patří hlavně tráva, listí, rostlinné zbytky ze zahrad, zbytky pečiva, skořápky od vajec, kávová sedlina i s filtrem, čajové sáčky, rostlinné zbytky z kuchyní a podobně. Rovněž také kapesníky, papírové ubrousky, mastný papír od potravin. Rozhodně do sběrných nádob nepatří živočišné zbytky jako maso, kosti, kůže, mrtvá těla zvířat. Dále plasty, sklo, stavební sutě, chemické nebezpečné látky včetně obalů.

(sad)