O bioplynových stanicích a čistírnách odpadních vod už slyšel každý. Ale o membránovém reaktoru, či membránové technologii, kterou teprve nedávno vyvinula nizozemská společnost Biothane, se to už říct nedá. A právě toto unikátní zařízení hodlá v příštím roce v Havlíčkově Brodě uvést do provozu, a to jako první v České republice, společnost Eco Amylon Power, založená havlíčkobrodskými společnostmi Amylon a B:Tech.

Zbytková surovina
„Zmíněnou technologii lze velmi zjednodušeně popsat i tak, že si z klasických bioplynových stanic a čistíren odpadních vod bere to lepší,“ řekl Jiří Musílek ze společnosti B:Tech. „Fermentačním procesem v uzavřených ekofermentorech vznikne bioplyn, který bude přiváděn ke kogenerační jednotce. V ní jeho spalováním vznikne tepelná a elektrická energie. Vyzářeným teplem budou společnosti Amylon a B:Tech zásobovat své areály a provozy. Elektrickou energii spotřebuje Amylon, a to z devadesáti pěti procent, a přebytková energie skončí ve veřejné distribuční síti,“ popsal Musílek.

„Potravou“ ekofermentorů membránové technologie bude zbytková obilná surovina rozpuštěná ve vodě. Surovinu Amylon, po výrobě škrobu a  dalších produktů, už dále nevyužívá. Výstupem se stane v podstatě předčištěná voda, která skončí v čistírně odpadních vod. „Zdůrazňuji, že vstupy i výstupy do ekofermentorů jsou kompletně zatrubněné. Odpadá tak dovoz suroviny, její skladování a  manipulace, tedy nejčastější zdroje zápachu. Surovina bude čerpána přímo z provozů Amylonu do ekofermentorů,“ pokračoval Musílek.

Ten dodal, že lidé žijící v okolí se nemusejí obávat ani hluku. Dvě kapotované kogenerační jednotky budou umístěny ve zděném objektu a jejich výfuky odhluční příslušné tlumiče.

Zařízení za devadesát milionů korun se už v příštím roce objeví v areálu společnosti Amylon. Řídit ho bude velín Amylonu.
„Investorem bude nová společnost Eco Amylon Power, ve které bude mít majoritní podíl Amylon. Při výstavbě se bude muset obejít bez státní dotace,“ uvedl majitel společnosti B:Tech, Antonín Urban. „Původně jsme počítali s výstavbou klasické bioplynové stanice. Ovšem v předinvestiční fázi celého projektu jsme objevili výše popsanou technologii. Ta byla prozatím odzkoušena jen v Nizozemí a Spojených státech amerických. Podle informací, které mám k dispozici, je šance, aby v příštím roce byla naše společná investice zařazena mezi pět nejvýznamnějších ekologických projektů v České republice,“ poznamenal Urban. Podle jeho slov tím padla například i varianta, která počítala s dovozem a fermentací mláta z havlíčkobrodského pivovaru.

Ekologizace hospodářství potravinářského průmyslu – bioplynová stanice. Tak zní oficiální název celého investorského počinu. Projekt už posoudily, případně ještě posuzují, všechny potřebné úřady a instituce. Ví o něm i havlíčkobrodská samospráva.
„Rada města vydala souhlasné stanovisko. Investor požádal o územní rozhodnutí a pracuje na dokumentaci potřebné pro vydání stavebního povolení. Jeho záměr je v souladu s územním plánem,“ konstatoval radní Libor Honzárek. „Záměr byl zveřejněn, a pokud vím, na webu bylo zaznamenáno na dvě stě vstupů. Zcela zásadní připomínka se ale neobjevila žádná,“ podotkl Honzárek.

Provoz osvětou
Stavba zařízení podle materiálů, které má Deník k dispozici, neovlivní kvalitu ovzduší v Havlíčkově Brodě. Závěrem rozptylové studie je konstatování, že zdroj neovlivní imisní situaci v takové míře, aby nebyly plněny imisní limity. Nedojde ani k ovlivnění podzemních a povrchových vod, nezmění se ani ráz příslušné průmyslové lokality Havlíčkova Brodu.

Management společností Amylon a B:Tech vnímá i reakce té části veřejnosti, která se k výstavbě a provozu bioplynových stanic obecně staví negativně.

„Žádnou osvětovou kampaň v Havlíčkově Brodě prozatím nechystáme. Myslím si, že nejlepší kampaní budou první okamžiky a dny bezproblémového provozu našeho společného zařízení,“ uvedl Urban.

Základní parametry

Umístění zařízení:
Amylon Havlíčkův Brod

Investor a provozovatel:
Eco Amylon Power, a. s.

Zpracovaná surovina:
70 000 t/rok

Kogenerační jednotky:
2

Vyprodukovaný bioplyn:
375 Nm3/h/rok