Ani jeden z nich v té době nežil a jak shodně tvrdí, ani by žít nechtěli.

K tomu, co se stalo v ČR před více než dvaceti lety se vracejí především ve vyučovacích hodinách. „Ve škole si vyhradíme jednu hodinu a povídáme si co se tehdy dělo, ale já bych v té době, před listopadem 1989 žít nechtěla. Kdyby mi nic jiného nezbylo, asi bych se tehdejšímu životu přizpůsobila. Asi by hodně záleželo na tom, v jaké rodině bych vyrostla, jestli by to byla rodina tehdejších prominentů nebo rodina úplně jiná,“ říká studentka sekundy Pavlína Jindrová a pokračuje: „vadilo by mi to věčné omezování, nařízení, to že chyběla svoboda slova.“

„V té době nebyly takové studijní možnosti, jako máme my dneska. Já bych chtěl po gymnáziu jít ještě na vysokou a také se mi nelíbí, že tehdy lidé nemohli říkat svobodně svůj názor. Dnes sice také nemůžete říkat veřejně úplně všechno, ale je větší možnost diskuse,“ prozradil Tomáš Weber. Idě Čtvrtečkové se zase nelíbí, jak se lidé v osmdesátých letech oblékali. „Viděla jsem staré fotky a ta móda byla tehdy hrozná. Nelíbí se mi ani tehdejší styl, jakým se filmovalo, například staré pohádky. Vadila by mi i omezená možnost cestovat do zahraničí. Narozdíl od Tomáše si myslím, že lidé tehdy měli možnost studovat, ale svoje znalosti nemohli využít úplně tak, jak by chtěli, třeba někde v cizině,“ vysvětluje Ida.

Ani konstatování, že listopad 1989 nebyl jediným významným listopadem v historii ČR studenty nezaskočilo. „Student Jan Opletal, druhá světová válka, demonstrace proti nacistům a zavření vysokých škol,“ vysype Tomáš Weber odpověď jako z rukávu.

V době před listopadem 1989 by studenti žít nechtěli, ale jak se přiznávají, současná politika je také moc „nebere.“ „Nelíbí se nám, že se politici hádají. Někteří si myslí, že je budeme obdivovat jen proto, že mají peníze,“ sdělují studenti svoje postřehy. „Když vidím, jak se někdy politici v televizi dohadují, je to legrační, ale zároveň smutné,“ konstatuje Tomáš.