„Oddělení společných laboratoří nemocnice Havlíčkův Brod podporuje aktivity vedoucí k většímu zvažování indikace antibiotické léčby,” informuje mluvčí nemocnice Petra Černo.

„Cílem Evropského antibiotického dne je nabádat nejen lékaře, aby uváženě léčili antibiotiky, ale také pacienty, aby nevyžadovali antibiotickou terapii za každou cenu. Spotřeba antibiotik každoročně roste. Přičemž jejich nadužívání způsobuje nárůst rezistence původců infekčních onemocnění k různým skupinám antibiotik,” hodnotí situaci primář oddělení Společných laboratoří a náměstek pro léčebnou péči brodské nemocnice, Petr Linhart. Podle odhadů až 50 procent pacientů užívá antibiotika zbytečně.

Odolnost bakterií rychle roste

Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 k názoru, že rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům je závažná zdravotní hrozba mezinárodního významu. Ke stejnému závěru dospěla o rok později i Evropská unie na konferenci, která se konala v Kodani pod názvem Mikrobiální hrozba.

Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak podle odborníků jen velmi těžko léčitelné.

Nejnovější data shromážděná v rámci evropského projektu pro sledování odolnosti bakterií (European Antimicrobial Resistance Surveillance System – EARSS) potvrzují smutnou skutečnost, že počet pacientů nakažených těmito bakteriemi se významně zvyšuje.