Hony na divokou zvěř, které potrvají až do konce prosince, už jsou v plném proudu. Aby při nich nedošlo k porušování zákona či nějakému neštěstí, zajišťují i policejní kontroly, které lovce pravidelně navštěvují. A nutno dodat, že podle statistik v posledních letech počet zjištěných přestupků razantně klesá.

„Provádějí se kontroly dokladů nutných k držení a nošení zbraně, dodržování zákazu požívání alkoholu před honem a v jeho průběhu, zabezpečení zbraní při přepravě a kontroly jejich technického stavu. Dále kontroly prověřují také to, zda nedochází k lovu zbraněmi, které jsou podle zákona o myslivosti zakázány,“ vysvětlil mluvčí policejního prezidia Jan Melša.

Účastníky honů jsou zpravidla držitelé zbrojních průkazů skupiny C vydaných pro lovecké účely. Výjimkou ale nejsou ani cizinci, kteří vlastní zbrojní průvodní listy, a držitelé evropských zbrojních pasů.

Bez výrazných problémů
Zatímco ještě před třemi lety bylo zjištěno při policejních akcích takřka dvě stě přestupků na 22 tisíc osob, vloni jejich počet klesl na 28 z více než čtrnácti tisíc prověřených lovců.

Ani na Havlíčkobrodsku prý kontroloři žádné výrazné problémy nezaznamenávají. „Policie chodí myslivce kontrolovat pravidelně. Kontrolují zbrojní průkazy, průkazy zbraně, lovecké lístky a několika náhodně vybraným provedou kontrolu na alkohol,“ popisuje Jiří Kocman z mysliveckého sdružení v Mírovce průběh kontrol. Jak zdůrazňuje, nestalo se, že by někdy byla kontrola pozitivní.

„I sami myslivci na to dbají. Pokud se na honu objeví někdo pod vlivem alkoholu, pošle ho hospodář domů, případně je mu odebrána zbraň a může se zúčastnit pouze jako honec, který nadhání zvěř beze zbraně,“ vysvětluje Kocman.

Myslivecké sdružení Mírovka má 26 členů, na hony chodí zhruba každé dva týdny. Sezona honů pro ně, stejně jako pro ostatní, končí se závěrem roku.

Lovci by se měli zříci požívání alkoholu během honu už proto, že pod vlivem alkoholu při neopatrné manipulaci se zbraní může dojít k vážným úrazům, nebo dokonce úmrtí. Žádné takové případy se však na Havlíčkobrodsku v posledních letech prakticky nevyskytly.

První pomoc
„Zhruba za posledních pět let zpátky nepamatuji, že bychom vyjížděli k nějakému úrazu na honu způsobeném postřelením,“ říká primář zdravotnické záchranné služby Kraje vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod ,Aleš Ošťádal.

Pokud by už k nějakému postřelení během honu došlo, záleží poskytnutí první pomoci podle primáře na tom, zda jde jen o lehké zranění nebo zranění ohrožující život postřeleného. Jak je střelné poranění závažné, jaké tkáně jsou zdevastované nebo poškozené.
V každém případě je třeba zavolat zdravotnickou záchrannou službu, která pacienta dopraví do nemocnice.

Jak postupovat v takových případech, kdy dojde na honu k úrazu, určuje účastníkům myslivecký řád. Ten říká doslova: „Dojde-li při lovu k postřelení nebo usmrcení osoby, vedoucí honu zastaví hon, zajistí první pomoc a dopravu zraněného k lékaři.

V zájmu řádného vyšetření věci zjistí, popíše v zápisu a zakreslí do náčrtu například přesná stanoviště zúčastněných osob a svědků, postavení nebo směr pohybu zvěře, na kterou bylo stříleno, směr střelby, pořadí výstřelů (při střelbě více střelců), zbraně, náboje i vystřelené nábojnice zúčastněných střelců,“ píše se v řádu.