Pro pacienty je akreditace jasným signálem a potvrzením toho, že jim nemocnice nabízí skutečně kvalitní péči. „Reakreditační řízení provedla v havlíčkobrodské nemocnici Spojená akreditační komise České republiky v průběhu minulého týdne. Šetření probíhalo na všech zdravotnických i nezdravotnických provozech a auditoři se velmi podrobně zabývali nastavením všech důležitých procesů péče o pacienta, jeho bezpečí a bezpečí nemocničního prostředí,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.


Audit podle Černo prokázal dobrou připravenost nemocnice a neustálý pokrok v zajišťování kvalitní a bezpečné péče o pacienty. „Závěrem šetření je doporučení auditorů udělit nemocnici akreditační certifikát na další tři roky. Dle stanov Spojené akreditační komise toto doporučení ještě podléhá schválení jejímu nejvyššímu orgánu, správní radě. Ta by ho měla schválit do šesti týdnů,” upřesnila mluvčí. Nemocnice Havlíčkův Brod získala akreditaci v červnu 2008 jako první krajská nemocnice na Vysočině.

Dobrá práce zaměstnanců

„Po třech letech jsme tedy museli akreditaci obhajovat. Hlavní dík patří všem zaměstnancům nemocnice za obrovské množství práce, kterou na poli zvyšování kvality péče za poslední tři roky odvedli,“ zdůraznila mluvčí a pokračovala: „V naší nemocnici je vytvořen ucelený a fungující systém vnitřních norem, kterými sledujeme, kontrolujeme a pravidelně vyhodnocujeme veškerá rizika při poskytování péče, čímž se snažíme těmto rizikům účinně předcházet,“ vysvětlila mluvčí.
Po třech letech po udělení akreditace se zdravotnické zařízení musí znovu o udělení akreditace ucházet a nechat překontrolovat, zda plní a dodržuje veškeré standardy.